ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çağdaş Coğrafi Düşünce ve Sorunları COG415 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilim ve toplum kavramlarını değerlendirir
  2-Bilim türlerini kavrar
  3-Klasik coğrafyanın doğuşunu açıklar
  4-Avrupa`da coğrafya biliminin ortaya çıkışını yorumlar.
  5-Coğrafyanın akademik bir bilim olarak ortaya çıkışını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014242
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel giriş ve teorik bilgiler
  2 Bilim ve toplum
  3 Ampirik Bilimler
  4 Hermonotik bilimler
  5 Kritik-eleştirisel bilimler
  6 Hümanistik bakış
  7 Feminist bakış
  8 Ara Sınav
  9 Post Modern Yaklaşımlar
  10 Postmodern coğrafya
  11 Eleştirel coğrafya
  12 İnsan, çevre bölgesel coğrafya
  13 Ampirik bilim olarak coğrafya
  14 Coğrafya ve tarihi-yorumlayıcı bilim
  15 Radikal Yaklaşımlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Özgüç Nazmiye - Tümertekin Erol, Coğrafya, Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2000.
  Yardımcı Kitap Akyol İbrahim Hakkı, Umumi Coğrafya, İÜ. Edb. Fak. Yayınları, İstanbul, 1951. Gümüşçü Osman - Balcıoğulları Abdullah, Coğrafyaya Giriş, Bilge Kitabevi, Ankara, 2006. The Nature of Geography: A Critical Survey of Current Thought in the Light of the Past, AAG, Lancaster, 1939.
  Döküman -
  Dersin Amacı Çağdaş coğrafi düşünce ve sorunlarını öğretmek.
  Dersin İçeriği Genel giriş ve teorik bilgiler Bilim ve toplum Ampirik Bilimler Hermonotik bilimler Kritik-eleştirisel bilimler Hümanistik bakış Feminist bakış Postmodern coğrafya Eleştirel coğrafya İnsan, çevre bölgesel coğrafya Ampirik bilim olarak coğrafya Coğrafya ve tarihi-yorumlayıcı bilim Radikal Yaklaşımlar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 4
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 5
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 4
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster