ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uzakdoğu Coğrafyası COG417 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uzak Doğu ve Orta Asya`nın fiziki ve beşeri coğrafyası hakkında bilgi sahibi olur
  2-Bir coğrafyacı olarak Orta Asya`yı daha yakından tanır ve diğer bölgelerle mukayesesini yapar
  3-Bölgesel coğrafya amaçlı, çalışmalarda ne gibi coğrafi metodlar takip edileceğini öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014242
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uzak Doğu ve Orta Asyanın coğrafî konumu ve sınırları
  2 Uzak Doğu ve Orta Asyanın jeoloji ve jeomorfolojisi, dağlar
  3 Uzak Doğu ve Orta Asyanın plato ve depresyonları
  4 Orta Asyanın iklimi ve iklim bölgeleri
  5 Uzak Doğu ve Karasal iklim bölgeleri
  6 Uzak Doğu ve Çöl iklimi bölgeleri
  7 Uzak Doğu ve Orta Asyanın doğal bitki örtüsü
  8 Ara Sınav
  9 Uzak Doğu ve Orta Asyanın gölleri
  10 Uzak Doğu ve Orta Asyanın hidrografyası, akarsuları
  11 Uzak Doğu ve Orta Asyada nüfus ve yerleşme
  12 Uzak Doğu ve Orta Asyada diller dinler ve milletler
  13 Uzak Doğu ve Orta Asyanın ekonomik coğrafyası ziraat ve hayvancılık.
  14 Orta Asyanın yeraltı zenginlikleri sanayi ve ulaşım.
  15 Orta Asyanın siyasi coğrafyasının ana çizgileri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bekir Gökmen

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Jean- Paul Roux, Orta Asya, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2001. Şeşen Ramazan, İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Türk Kültürünü Araş Enst. Yay., Ankara, 1985. Eugene Schuyler, Türkistan, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2007. Sönmez S., Ders notları. Saray Mehmet, Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler, İstanbul Nesil Matbaacılık ve Yayıncılık, İstanbul, 1990.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Uzak Doğu ve Orta Asya?nın Fiziki coğrafya ve beşeri coğrafyasını bölgesel coğrafya kapsamında ele alarak yakından tanımak ve bu konuda bir coğrafyacı olarak bilgi sahibi olmak
  Dersin İçeriği Uzak Doğu ve Orta Asyanın coğrafî konumu ve sınırları Uzak Doğu ve Orta Asyanın jeoloji ve jeomorfolojisi, dağlar Uzak Doğu ve Orta Asyanın plato ve depresyonları Orta Asyanın iklimi ve iklim bölgeleri Uzak Doğu ve Karasal iklim bölgeleri Uzak Doğu ve Çöl iklimi bölgeleri Uzak Doğu ve Orta Asyanın doğal bitki örtüsü Uzak Doğu ve Orta Asyanın hidrografyası, akarsuları Tarihsel kaynakların turizm amaçlı kullanımı, Uzak Doğu ve Orta Asyanın gölleri Uzak Doğu ve Orta Asyada nüfus ve yerleşme Uzak Doğu ve Orta Asyada diller dinler ve milletler Uzak Doğu ve Orta Asyanın ekonomik coğrafyası ziraat ve hayvancılık, Orta Asyanın yeraltı zenginlikleri sanayi, ulaşım, Orta Asyanın siyasi coğrafyasının ana çizgileri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 5
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 4
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, -
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 3
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 4
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster