ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Paleocoğrafya COG418 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarihlendirme tekniklerini yorumlar
  2-Jeolojik dönemlerdeki ortam koşullarını öğrenir
  3-Eski ortam koşulları ile yer şekillerinin ve bitki örtüsünün ilişkisini kurabilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Paleocoğrafyanın tanımı, önemi, Coğrafya`daki yeri
  2 Tarihlendirme teknikleri
  3 Dünya`da paleocoğrafya konusunda yapılmış çalışmalardaki yaklaşımlar
  4 Paleozoyik ve Mesozoyik`te ortam koşulları
  5 Paleojen`de ortam koşulları
  6 Neojen`de ortam koşulları
  7 Kuvaterner`de ortam koşulları
  8 Ara Sınav
  9 Kuvaterner`de ortam koşulları
  10 Neojen dönemi iklim, hidrografya, bitki örtüsü değişimleri
  11 Pleyistosen dönemi iklim, hidrografya, bitki örtüsü değişimleri
  12 Buzul çağları
  13 Holosen dönemi iklim, hidrografya, bitki örtüsü değişimleri
  14 Paleocoğrafik değişimlerin güncel izleri
  15 Genel değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Atalay, İ., Paleogeography of the Near East from the Late Pleistocene to Early Holocene and Human Impact. Ege Üniv. Yay., İzmir, 1992.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Paleocoğrafi koşulları, tesbit ve tarihleme yöntemlerini, geçmiş dönem coğrafi koşullarının günümüz coğrafi koşulları ile ilişkilerini öğretir.
  Dersin İçeriği Paleocoğrafyanın tanımı, önemi, coğrafyadaki yeri, tarihlendirme teknikleri, jeolojik dönemlerde ortam koşulları, Neojen dönemi iklim-hidrografya-bitki örtüsü değişimleri, Pleyistosen dönemi iklim-hidrografya-bitki örtüsü değişimleri, buzul çağları, Holosen dönemi iklim-hidrografya-bitki örtüsü değişimleri, pleocoğrafik değişimlerin güncel izleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 1
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 2
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 5
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, -
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 4
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster