ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dinler Coğrafyası COG419 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dinlerin ortaya çıkış yerlerini değerlendirir
  2-Dinin mekansal dağılışını açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş ve Temel Konular
  2 Dinler coğrafyasının coğrafyadaki yeri ve önemi
  3 Dinler coğrafyasının coğrafyadaki yeri ve önemi
  4 Dünya dinlerinin sınıflandırılması
  5 Hinduizm ve yayılışı
  6 Budizm ve yayılışı
  7 Yahudiliğin ortaya çıkışı
  8 Ara Sınav
  9 Yahudiliğin yayılışı
  10 Hıristiyanlığın ortaya çıkışı
  11 Hıristiyanlığın yayılışı
  12 İslamın doğuşu
  13 İslamın yayılışı
  14 Günümüzde ilahi dinlerin dağılışı
  15 Günümüzde ilahi dinlerin dağılışı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Atasoy E., Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Ezgi Kitabevi, 2003. Tümertekin Erol, Özgüç Nazmiye, Beşeri Coğrafya İnsan Kültür, Mekan, Çantay Kitabevi, İstanbul
  Yardımcı Kitap G. Gardner, Dinleri Sürdürülebilir Bir Dünya Anlayışına Katmak, Dünyanın Durumu, Tema Vakfı Yayınları, 2003. S.P. Huntington, Medeniyetlerin Çatışması ve Dünya üzeninin Yeniden Kurulması, Okyanus Yay., İstanbul, 2002
  Döküman -
  Dersin Amacı Dinlerin ortaya çıkışı ve dağılışını öğrencilere öğremek
  Dersin İçeriği Giriş ve temel kavramlar Dinler coğrafyasının coğrafya içindeki yeri ve önemi Dünya dinlerinin gruplandırılması Hinduizm ve dağılışı Budizm ve dağılışı Yahudiliğin ortaya çıkışı Yahudiliğin yayılışı Hristiyanlığın ortaya çıkışı Hristiyanlığın yayılışı İslamiyetin ortaya çıkışı İslamiyetin yayılışı Günümüzde ki ilahi dinlerin dağılışı Genel değerlendirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 3
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 1
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 2
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 2
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 3
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster