ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Jeomorfolojik Analizler COG420 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ölçek ve alan ilişkisini kavrar
  2-Jeoloji haritalarını yorumlar ve bunlardan jeomorfolojik açıdan faydalanır
  3-Topografya haritalarını okuyabilir ve bu haritaları jeomorflojik amaçlı kullanır
  4-Jeomorfolojik bilgilerini harita üzerinde uygular
  5-Yerşekillerini arazide tanır ve yorumlar
  6-Akarsu, buzul, volkan topografyasına bağlı jeomorfolojik birimleri, kurak ve kurak bölgelerdeki jeomorfolojik birimleri, rüzgar ve dalgalarla oluşan jeomorfolojik birimleri haritalar üzerinden tanımlar ve bunları haritalar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ölçek ve ölçeklerine göre haritalarının sınıflandırılması, Topografyanın gösterim yöntemleri
  2 İzohipslerin özellikleri, Profil çizimi ve yükseklik ölçeği kavramı
  3 Profil ile jeomofrolojik analiz yapma yöntemleri, Jeoloji haritalarının özellikleri
  4 Topografya ve jeoloji haritalar yardımı ile kesit çizme, Yatay yapıda kesit çizimi ve jeolojik-jeomorfolojik yorumlama
  5 Yatay yapıda akarsuyu topografyasının gelişimi
  6 Monoklinal yapıda kesit çizimi ve jeolojik-jeomorfolojik yorumlama, Monoklinal yapıda akarsu topografyasının gelişimi
  7 Terselmiş yapılar ve jeolojik jeomorfolojik yorumlama
  8 Ara Sınav
  9 Terselmiş Yapıların Yeryüzünde Dağılışı
  10 Faylı yapılar ile delip geçen yapılar ve jeolojik-jeomorfolojik yorumlama
  11 Morfografya haritalarının özellikleri ve çizim yöntemleri
  12 Jeomorfoloji haritalarının özellikleri, Jeomorfoloji haritalarının çizim yöntemleri
  13 Yarma vadilerin ve yüzeylerin analizi
  14 Topografya ve jeoloji haritaları yardımıyla sekilerin analizi
  15 Volkanların jeomorfolojik gösterimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Neşe Duman

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Genel Kartografya ? II, T. Bilgin , İst. Ünv. Coğrafya Ens.,(1976)
  Yardımcı Kitap Geomorphological Techniques, A. Goudie, J. Lewin, K. Richards, M. Anderson, T. Burt, B. Whalley, P. Worsley (2005) Be Expert with Map and Compass, B Kjellström (2010) Geological field techniques, A.L. Coe (2010) Introduction to Geographic Field Methods and Techniques, Lounsbury, J. F. and F. T. Aldrich (1986) Geological Structures and Maps, R. J. Lisle (2004)
  Döküman -
  Dersin Amacı Jeomorfoloji, kayaçlar ve jeoloji derslerinde teoroik olarak öğrenilen bilgileri harita ve arazide uygulanması. Farklı jeomorflojik süreçler ve yapılara bağlı jeomorflojik birimleri topografya ve jeoloji haritaları yardımıyla sorgulamak.
  Dersin İçeriği Ölçek ve ölçeklerine göre haritalarının sınıflandırılması, Topografyanın gösterim yöntemleri İzohipslerin özellikleri, Profil çizimi ve yükseklik ölçeği kavramı Profil ile jeomofrolojik analiz yapma yöntemleri, Jeoloji haritalarının özellikleri Topografya ve jeoloji haritalar yardımı ile kesit çizme, Yatay yapıda kesit çizimi ve jeolojik-jeomorfolojik yorumlama Yatay yapıda akarsuyu topografyasının gelişimi, Monoklinal yapıda kesit çizimi ve jeolojik-jeomorfolojik yorumlama, Monoklinal yapıda akarsu topografyasının gelişimi Terselmiş yapılar ve jeolojik jeomorfolojik yorumlama, Faylı yapılar ile delip geçen yapılar ve jeolojik-jeomorfolojik yorumlama Morfografya haritalarının özellikleri ve çizim yöntemleri Jeomorfoloji haritalarının özellikleri, Jeomorfoloji haritalarının çizim yöntemleri Yarma vadilerin ve yüzeylerin analizi.. Topografya ve jeoloji haritaları yardımıyla sekilerin analizi Volkanların jeomorfolojik gösterimi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 5
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 2
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 5
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 2
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 3
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 2
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 3
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster