ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Gemoloji COG421 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Süs taşlarının oluşumunu yorumlar
  2-Yeryüzündeki süs taşlarının dağılımını açıklar
  3-Küresel ticarette süs taşlarının önemini kavrar
  4-Süs taşlarının ulusal ekonomiye etkilerini kavrar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Gemolojinin tanımı ve konusu
  2 Süstaşlarının yer kabuğunda oluşumunun incelenmesi
  3 Taşların oluşumunu, çıktığı yerleri, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi
  4 Süstaşlarının aranması bulunuşu ve madenciliği
  5 Süstaşlarının bilimsel inceleme yöntemleriyle incelenip tanımlanması
  6 Süstaşlarının değersel ve bilimsel sınıflandırılması
  7 Arkeogemoloji (süstaşlarının tarihi sürece göre tanımlanması yer, zaman ve süstaşı olma özelliklerine göre sınıflandırılması)
  8 Ara Sınav
  9 Süstaşlarının bilimsel sınıflandırılması
  10 Süstaşlarının Dünya üzerinde coğrafik dağılışı
  11 Süstaşlarının pazarlanması, pırlanta sektörü
  12 Küresel ve yerel çapta etkileri
  13 Süstaşlarının renk ve saflık değerlerini arttırma muamelesi, iyileştirme yöntemleri
  14 Türkiye`nin süstaşı potansiyeli
  15 Süstaşında yeni akımlar ve moda.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Peter G. Read, Gemmology, 2005
  Yardımcı Kitap Sür Özdoğan - Yiğitbaşıoğlu Hakan,Mineraller ve Kayaçlar, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2001.
  Döküman -
  Dersin Amacı Süs taşlarını ve değerli taşları tanımlamak ve sınıflandırmak,taşların oluşum süreçlerini anlatmak. Taşların fiziki ve kimyasal özelliklerini öğretmek.
  Dersin İçeriği Gemololinin tanımı ve kavramlar Değerli taşların oluşumu Taşların oluşumu ve fiziki ve kimyasal özellikleri Bilimsel yöntemlerle değerli taşların analizi Değerli taşların sıfnıflandırılması Arkeogemoloji Dünyada değerli taşların coğrafi dağılımı Değerli taş ticareti Küresel ve yerel etkiler Türkiye`nin değerli taş potansiyeli
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 5
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 4
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, -
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 1
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 2
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster