ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ekoturizm COG422 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turizmde yeni yaklaşımları kavrar.
  2-Ekoturizm kavramını öğrenerek yeni bakış açıları elde eder.
  3-Ekoturizm hareketinin ortaya çıkışı ve yayılışını kavrar.
  4-Türkiye`de ekoturizm potansiyelini analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler2012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012222
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turizmin Geleceği : Ekoturizm
  2 Kavram olarak ekoturizm
  3 Ekoturizmin diğer turizm türleri ile ilişkisi ve çevre etkileşimi
  4 Ekoturizmin prensipleri
  5 Ekoturizmin yapısı
  6 Ekoturizm pazarı
  7 Ekoturizm planlanması
  8 Ara Sınav
  9 Ekoturizmde yatan değerler: İnsan, Yerel Kültür ve Sürdürülebilirlik
  10 Ekoturizm ve yerel kalkınma
  11 Ekoturizm ve kültür
  12 Ekoturizimde yatan değerler: Çevre ve doğal yaşam, İnsan, Yerel kültür ve Sürdürülebilirlik
  13 Sürdürülebilir kalkınma aracı olarak ekoturizm
  14 Türkiye`de ekoturizm ve değerlerimiz
  15 Korunan Alanlar Sistemi ve Turizm
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erdoğan Nazmiye, Çevre ve (Eko) Turizm, Erk Yayınları, 2003. Demir Cengiz, Çevirgen Aydın, Ekoturizm Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, 2006. Doğanay Hayati, Türkiye Turizm Coğrafyası, Çizgi Kitabevi, Konya, 2001. Doğaner Suna, Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2001. Özgüç Nazmiye, Turizm Coğrafyası, Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2007
  Yardımcı Kitap Toskay, T., Turizm, Turizm Olayına Genel Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul, 1983. Boniface, B.G., Cooper, C., The Geography of Travel and Tourism (second edition), Butterworth, Heinemann, 1994. Burton, R., Travel Geography, Longman, 1995. Shaw, G., Williams, A.M., Critical Issues in Tourism, A Geographical Perspective, London, 2002.
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilerde çevre bilincinin arttırılması, turizm talebinin yapısında meydana gelen değişiklikler, kitlesel turizm hareketlerinden bireysel turizm hareketlerine ve kalabalık destinasyonlardan bozulmamış, kirletilmemiş doğal alanlara yönelik bir turizm akımı oluşturmak.
  Dersin İçeriği Turizmin Geleceği : Ekoturizm Kavram olarak ekoturizm Ekoturizmin diğer turizm türleri ile ilişkisi ve çevre etkileşimi Ekoturizmin prensipleri Ekoturizmin yapısı Ekoturizm pazarı Ekoturizm planlanması Ekoturizm ve yerel kalkınma Ekoturizm ve kültür Ekoturizimde yatan değerler: Çevre ve doğal yaşam, İnsan, Yerel kültür ve Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir kalkınma aracı olarak ekoturizm Türkiye?de ekoturizm ve değerlerimiz Korunan Alanlar Sistemi ve Turizm
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 2
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 2
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 2
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster