ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dünya Medeniyetler Coğrafyası I COG113 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Medeniyet kavramının oluşumu ile coğrafi özellikleri ilişkilendirir .
  2-Dünya medeniyetlerinin oluşum ve gelişim süreçlerini kronolojik olarak sıralar
  3-Dünya medeniyetlerinin oluştukları mekânla ve birbirleri ile etkileşimlerini coğrafik özellikler ekseninde açıklar
  4-Tarih çağları boyunca meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin medeniyetlerin oluşum ve gelişimindeki rolünü fark eder
  5-Dünya medeniyetlerinin oluşum ve gelişimi konusunda başka disiplinlerin verilerini tanır ve kullanır
  6-Dünya medeniyetlerinin oluşum ve gelişiminin bilimler tarihine olan etkisini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012626
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Medeniyet Kavramı nedir.
  2 İnsanlık Tarihi ve Dönemleri
  3 Dünyanın başlıca Medniyetleri
  4 Mezopotamya medeniyeti
  5 Mısır medeniyeti
  6 Hint Medeniyeti
  7 Orta Asya Türk Medeniyeti
  8 Ara Sınav
  9 Anadolu Medeniyeti
  10 Anadolu Medeniyeti
  11 Eski Yunan Medeniyet
  12 Roma ve Bizans Medeniyeti
  13 Aztek ve Maya Medeniyeti
  14 Ortaçağ Avrupası
  15 Avrupa`da Yeniçağ ve Modern çağ.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr.Öğr. Üyesi Okan Türkan
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Okan Türkan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ronan C.A. Bilim Tarihi, TÜBİTAK Yayınları, Ankara Emine Yamanlar, Uygarlık Tarihi, Gündüz, 2000. Recep Yıldırım, Uygarlık Tarihine Giriş, Meridyen, 2002. William H. McNeill, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin Şenel, İmge, 2003. Samuel P. Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, çev. Mehmet Turhan, Y.Z. Cem Soydemir, Okuyan Us, 2004.
  Yardımcı Kitap Yardımcı Kitaplar Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Adam, 2000. Altaş Seyithan Uygarlık Tarihi Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 20 Topdemir Hüseyin Gazi, Özsoy Seda Uygarlık Tarihi Pegemakademi Yayıncılık, Ankara 20? Çığ Muazzez İlmiye Ortadoğu Uygarlık Tarihi Kaynak Yayınları, İstanbul 2012 Elias Norbert Uygarlık Süreci 1 İletişim Yayıncılık, İstanbul Elias Norbert Uygarlık Süreci 2 İletişim Yayıncılık, İstanbul Braudel Fernand Uygarlıkların Grameri İmge Kitapevi, Ankara 2014 Van Loon Hendrik Willem Gençler İçin Uygarlık Tarihi Say Yayınları, İstanbul 2013 Tiryaki Cafer İnsan ve Uygarlık Berfin Yayınları, İsrtanbul 2012 Barthold Vasilij Viladimiroviç Orta Asya-Tarih ve Uygarlık Selenge Yayınları, İstanbul 2012 National Geographic Uygarlıklar serileri Keay John Çin Tarihi İnkılap Kitapevi, İstanbul 2011 Huang Ray Çin Tarihi İstanbul bilgi Üniversitesi Yayınları 2015 Roux Jean Poul Orta Asya Tarih ve Uygarlık Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2001 Akalın Cüneyd Taş Devri`nden Ortaçağ`a Uygarlık Tarihi Derin Yayınları, İstanbul 2009 Anadolu Üniversitesi Uygarlık Tarihi AÖF Ders Kitabı
  Döküman Batıya Doğru Akan Nehir/Belgesel Tüfek Mikrop ve Çelik/Belgesel
  Dersin Amacı Bir bilim olarak coğrafyanın kökleri uygarlık tarihinden beslenir. Dünya medeniyetlerinin doğuşu ve gelişimi, tarihin bir parçası olduğu kadar coğrafyanın da anlaşılmasında önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle tarihi süreç içinde ortaya çıkmış olan olay ve olgular coğrafyacı gözüyle değerlendirilerek ele alınacaktır. Medeniyetlerin oluşum ve gelişimlerini mekanın özellikleri ve beşeri sistemlerden ayrı düşünmek imkansızdır. Medeniyetlerin insanlığın yaşadığı alanla bütünleşerek oluşturduğu birikimler, coğrafya lisans öğretimi için önemli bir genel kültür temeli oluşturur. Bu ders medeniyetlere ait birikimlerin, günümüze taşınarak geleceğe aktarılmasını sağlayacak coğrafi bakış açılarını oluşturması ve coğrafya lisans eğitiminin diğer derslerinin desteklenmesi için planlanmıştır. Aynı zamanda bu ders coğrafyanın temel çalışmalarına destek olmak ve öğrencilerin genel bilgi ve kültür düzeylerini artırmak amacıyla tasarlanmıştır.
  Dersin İçeriği Dünya tarihinde önemli iz bırakmış medeniyetlerin temel özellikleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 3
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 2
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 1
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 2
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 1
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster