ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dünya Medeniyetler Coğrafyası II COG114 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dünya medeniyet tarihinde İslam devletlerinin yerini ve önemini açıklar
  2-İslam medeniyetinin bilim tarihine katkısını kavrar.
  3-İslam medeniyetinin diğer medeniyetler ile etkileşiminde coğrafik özelliklerin etkisini açıklar
  4-İslam medeniyeti içindeki başlıca devletleri tanıyarak dünya medeniyet tarihi için önemlerini açıklar
  5-Dünya medeniyetlerinin, coğrafyanın oluşum ve gelişimindeki rolünü değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013232
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İslam Devletlerinin Doğuşu ve Gelişimi Giriş
  2 Ortadoğu`nun Genel Coğrafik Özellikleri
  3 Ortadoğu`nun Genel Coğrafik Özellikleri
  4 İslam Devletlerinin Doğuşu ve Gelişimi (Emeviler, Abbasiler ve Diğerleri)
  5 İslam Devletlerinin Doğuşu ve Gelişimi (Endülüs Emevi Devleti)
  6 İslam Medeniyetinin Temel Yapı Taşları
  7 İslam Medeniyetinin Temel Yapı Taşları
  8 Ara Sınav
  9 Selçuklular ve Anadolu Selçuklu Medeniyeti
  10 Selçuklular ve Anadolu Selçuklu Medeniyeti
  11 Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve Gelişimi
  12 Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve Gelişimi
  13 Osmanlı Medeniyeti:Eğitim
  14 Osmanlı Medeniyeti:Bilim
  15 Osmanlı Medeniyeti:Sanat
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Okan Türkan
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Okan Türkan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar İnalçık Halil, Devlet-i Aliye, İşbankası Yayınları Bayraktar Mehmet, İslam`da Bilim ve Teknoloji, Rehber Yayıncılık, Ankara 1992 Nasr S.H., İslam ve Bilim, Yenişafak Yayınları, Ankara 2006 Ronan C.A. Bilim Tarihi, TÜBİTAK Yayınları, Ankara Recep Yıldırım, Uygarlık Tarihine Giriş, Meridyen, 2002. William H. McNeill, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin Şenel, İmge, 2003. İbn Haldun, Mukaddime I-III, Mili Eğitim Yayınları Yüksel Ahmet Turan, İslam Bilim Tarihi, Kitaap Dünyası Yayınları, 2012
  Yardımcı Kitap Çığ Muazzez İlmiye Ortadoğu Uygarlık Tarihi Kaynak Yayınları, İstanbul 2012 Elias Norbert Uygarlık Süreci 2 İletişim Yayıncılık, İstanbul Braudel Fernand Uygarlıkların Grameri, İmge Kitapevi, Ankara 2014 Van Loon Hendrik Willem, Gençler İçin Uygarlık Tarihi, Say Yayınları, İstanbul 2013 Anadolu Üniversitesi Uygarlık Tarihi AÖF Ders Kitabı
  Döküman Batıya Doğru Akan Nehir/Belgesel Asya`nın Kandilleri/Belgesel
  Dersin Amacı İslam devletleri, Selçuklular ve Osmanlıların oluşturdukları medeniyetler Dünya medeniyetleri içinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu medeniyetlerin bilim tarihine katkıları da büyüktür. Coğrafya programında belirtilen geçmişe ait coğrafyayı anlamak, coğrafi düşüncenin gelişimini kavramak ve geleceğe dönük çıkarımlar yapabilmek için dünya medeniyetlerinin oluşum ve gelişimleri son derece önemlidir. Bu nedenle tarihi süreç içinde ortaya çıkmış olan olay ve olgular coğrafyacı gözüyle değerlendirilerek ele alınacaktır. Bu ders coğrafyanın temel derslerine destek olmak ve öğrencilerin genel bilgi ve kültür düzeylerini artırmak amacıyla tasarlanmıştır.
  Dersin İçeriği İslam medeniyetleri tarihi hakkında genel bilgiler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 2
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, -
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 2
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 2
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 1
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster