ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Coğrafya COG109 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Genel olarak mekânsal dağılım ve toplumsal süreçler arasındaki ilişkileri coğrafi açıdan ele almayı kavrar.
  2-Toplumsal ilişkiler, kimlik ve eşitsizlikler ile bu ilişkilerin mekâna göre olan değişimi ve mekânlar üzerindeki farklılaşmalarını açıklar.
  3-Mekansal farklılıkların yaratmış olduğu toplumsal eşitsizliklerin Türkiye ve dünyadaki örneklerini, benzer ve farklı yönleri ile düşünür.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012626
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyal Coğrafya`ya Giriş (Dersin tanıtımı, tanımı ve amaçları).
  2 Sosyal Coğrafya`nın Temel Kavramları: Mekân ve Toplum
  3 Değişen Dünya: Küreselleşme ve Modernite
  4 Kültür ve Günümüzde Toplum
  5 Irk, Etnisite, Din
  6 Cinsiyet ve Göç
  7 Sınıf, Sosyal Tabakalaşma ve Sosyal Eşitsizlikler
  8 Ara Sınav
  9 Sınıf, Sosyal Tabakalaşma ve Sosyal Eşitsizlikler
  10 Suç ve Sapkınlık
  11 Nüfus Artışı ve Ekolojik Krizler
  12 Eğitimin Coğrafyası
  13 Mega Kentler ve Yoksul Bölgeler
  14 Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Toplumu
  15 Kitle İletişimi ve Medya
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Okan TÜRKAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Okan Türkan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Casino, V.D. 2009. Social Geography: A Critical Introduction, Wiley-Blacwell, London. Tümertekin, E. ve Özgüç, N. 1998. Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân, Çantay Kitabevi, İstanbul. Valentine, G. 2001. Social Geographies: Space and Society. Prentice Hall, London.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, Coğrafya`nın politik, ekonomik ve kültürel alanlarından hareketle insanın yaşamını ilgilendiren ve etkileyen sınıf, ırk ya da etnisite, cinsiyet, yoksulluk, sağlık ve refah konularını açıklayarak lisans öğrencilerini bilgilendirmektir. Bu derste ayrıca mekansal farklılıkların yaratmış olduğu toplumsal eşitsizliklere, Türkiye?den de örnekler verilerek yaklaşılmaya çalışılacaktır
  Dersin İçeriği Sosyal Coğrafya`ya Giriş (Dersin tanıtımı, tanımı ve amaçları). Sosyal Coğrafya`nın Temel Kavramları: Mekân ve Toplum Değişen Dünya: Küreselleşme ve Modernite Kültür ve Günümüzde Toplum Irk, Etnisite, Din Cinsiyet ve Göç Sınıf, Sosyal Tabakalaşma ve Sosyal Eşitsizlikler Suç ve Sapkınlık Nüfus Artışı ve Ekolojik Krizler Eğitimin Coğrafyası Mega Kentler ve Yoksul Bölgeler Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Toplumu Kitle İletişimi ve Medya
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, -
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 1
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 1
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 1
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 3
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 1
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster