ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İdari Coğrafya COG424 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Başlıca yönetim birimleri ile yönetim birimlerinin iyi idare edilebilmesi için gerekenleri kavrar
  2-Mekanın yönetiminde ve yönetim birimlerine ayrılmasında coğrafi özelliklerin etkisini açıklar
  3-Geçmişten günümüze çeşitli yönetim birimlerinin Türkiye ve Dünyadaki genel özellikleri ile benzer ve farklı yönlerini yorumlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012626
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İdari ünite, yerleşme, geçiçi yerleşme, daimi yerleşme kavramları
  2 Köy, kasaba, şehir ve ölçütleri
  3 Köy, bucak, ilçe, il kavramları ve hiyerarşisi
  4 İl, ilçe, bucak ve köy yönetimleri ve sorumluluk alanları
  5 Merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki ilişkiler ve sorumluluk alanları
  6 Planlamada idari coğrafyadan yararlanma
  7 Bölge oluşturmada idari coğrafyadan yararlanma
  8 Ara Sınav
  9 Büyükşehir belediyeleri, kanunları ve Türkiye`deki Büyükşehir Belediyeleri
  10 Merkez ilçeler ve bunlara bağlı teşkilatlar
  11 İdari ünitelerle istatistiki kavramlar arasındaki ilişkiler
  12 İdari Üniteler ile Coğrafi Bölgeler arasındaki uyuşmazlıklar
  13 İdari Üniteler ile Coğrafi Bölgeler arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde kullanılacak yöntemler
  14 Osmanlıdan günümüze Türkiye`deki idari yapı gelişimi
  15 Dünyada çeşitli ülkelerdeki idari yapılar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Okan Türkan
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Okan Türkan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Özçağlar, A., 2011, İdari Coğrafya, Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara Özçağlar, A., 1997, Türkiye?de Belediye Örgütlü Yerleşmeler (Kasabalar-Şehirler), Ankara, Gözübüyük, A.Ş.- Erdem, M.B., 1992, Türkiye?nin İdari Yapısı. AÖF.Yay., Eskişehir Gözübüyük, A. Ş., 1967, Türkiye?de Mahalli İdareler. T.O.D.A.İ.E. Yay., Ankara Geray, C.- Keleş, R. - Hamamcı, C., 1995, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Araştırması. Türk Belediyecilik Derneği-Konrad Adenauer Vakfı Yay., Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı As the geographic features of the space management related issues that have and to grasp the way in which the results.
  Dersin İçeriği Administrative units, settlement, temporary settlement, permanent settlement concepts Villages, towns, cities and criteria The village, parish, district, provincial, and the hierarchy of concepts City, county, district and village authorities and areas of responsibility Relationships and responsibilities between central government and local government Planning the use of administrative geography Region to benefit from creating administrative geography Metropolitan municipalities, and the laws of metropolitan municipalities in Turkey Central districts and related organizations Statistical relationships between the concepts of administrative units Regions with the disputes between the administrative units Methods to be used with the resolution of conflicts between geographical regions of Administrative Units Development of administrative structures from Ottomans to Turkey Republic Administrative structures in various countries around the world
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 3
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 2
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 2
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 3
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 2
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 1
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster