ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Arazi Kullanımı COG221 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yeryüzünden yararlanma biçimlerini kavrar.
  2-Arazi kullanımı üzerinde doğal ortamın etkilerini açıklar
  3-Arazi kullanımı üzerinde beşeri ortamın etkilerini açıklar
  4-Araziyi-yeryüzünü çeşitli kriterlere göre sınıflandırır
  5-Arazinin doğru kullanım ilkelerini analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012626
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Arazi kullanımının tanımı
  2 Coğrafya bilimi ve arazi kullanımı arasındaki ilişkiler
  3 Arazi kullanımı sınıflandırması
  4 Tarım, otlak ve orman alanları
  5 Yerleşme ve sanayi alanları
  6 Arazi kullanımı üzerinde etkili olan fiziki coğrafya unsurları
  7 Arazi kullanımı üzerinde etkili olan beşeri coğrafya unsurları
  8 Ara Sınav
  9 Sürdürülebilir arazi kullanımı
  10 Sürdürülebilir arazi kullanımı
  11 Arazi kullanımı planlarının hazırlanması
  12 Şehir içi arazi kullanımı
  13 Kırsal arazı kullanımı
  14 Türkiye`de ve dünyada arazi kullanımı
  15 Coğrafi planlama ve arazi kullanımı arasındaki ilişkiler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Barış TAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tunçdilek, N. (1985), Türkiye?de Relief Şekilleri ve Arazi Kullanımı, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enst. Yay., No:3, İstanbul. Baxter, T. (1971), Land Use and Built Form Studies, University Of Cambridge.
  Yardımcı Kitap Gözenç, S. (1978), Küçük Menderes Havzasında Arazinin Kullanılışı ve Sınıflandırılması, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul. Gözenç, S. (1979), Bolu Depresyonu ve Yakın Çevresinde Araziden Yaralanma(Land Use), İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul Özçağlar, A. (1994), ?Çarşamba Ovası ve Yakın Çevresinde Araziden Faydalanma?, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merk. Dergisi, Sayı:3, Ankara.
  Döküman -
  Dersin Amacı Yeryüzünün insanlar tarafından nasıl kullanıldığı ve nasıl kullanılması gerektiği, bu dersin amacını oluşturmaktadır
  Dersin İçeriği Giriş: Arazi kullanımının tanımı Coğrafya bilimi ve arazi kullanımı arasındaki ilişkiler Arazi kullanımı sınıflandırması Tarım, otlak ve orman alanları Yerleşme ve sanayi alanları Arazi kullanımı üzerinde etkili olan fiziki coğrafya unsurları Arazi kullanımı üzerinde etkili olan beşeri coğrafya unsurları Ara Sınavlar Sürdürülebilir arazi kullanımı Arazi kullanımı planlarının hazırlanması Şehir içi arazi kullanımı Kırsal arazı kullanımı Türkiye?de ve dünyada arazi kullanımı Coğrafi planlama ve arazi kullanımı arasındaki ilişkiler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 1
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 2
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 3
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 1
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 2
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 2
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 1
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 1
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 1
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster