ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orta Anadolu Bölgesi COG322 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye`nin Coğrafi Bölgelerinin özelliklerini yorumlar
  2-Orta Anadolu bölgesinin Türkiye`deki yeri ve önemini kavrar
  3-Orta Anadolu bölgesinin coğrafi potansiyelini açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012626
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bölge kavramı ve sistematiği
  2 Orta Anadolu bölgesinin Türkiye`deki yeri ve sınırları
  3 Orta Anadolu Bölgesinin komşu bölgelerle olan sınırları
  4 Orta Anadolu bölgesinin Jeomorfolojik özellikleri
  5 Orta Anadolu bölgesinin iklim özellikleri
  6 Orta Anadolu bölgesinin bitki örtüsü
  7 Orta Anadolu bölgesinin hidroğrafik özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Orta Anadolu bölgesinin nüfus ve yerleşme özellikleri
  10 Orta Anadolu bölgesinin nüfus ve yerleşme özellikleri
  11 Orta Anadolu bölgesinin beşeri ve ekonomik özellikleri
  12 Yukarı Sakarya bölümü
  13 Orta Kızılırmak bölümü
  14 Konya bölümü
  15 Yukarı Kızılırmak bölümü
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Barış TAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Yazıcı, H. (2002) İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası, Nobel Yayınevi, Ankara. Atalay, İ., Mortan, K. (2006) Bölgesel Türkiye Coğrafyası, İnkılap Kitabevi, İstanbul. Yücel, T. (1987) Türkiye Coğrafyası, Türk Kültürü Araştırma Enst. Yay., Ankara. Atalay, İ. (1997) Türkiye Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. Karabağ, S., Şahin, S. (2011) Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Gazi Kitabevi, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Orta Anadolu Coğrafi bölgesinin fiziki ve beşeri coğrafya özellikleri ile diğer bölgeler ile arasındaki ilişkilerin incelenmesi bu dersin amacını oluşturur.
  Dersin İçeriği Bölge kavramı ve sistematiği Orta Anadolu bölgesinin Türkiye?deki yeri ve sınırları Orta Anadolu Bölgesinin komşu bölgelerle olan sınırları Orta Anadolu bölgesinin Jeomorfolojik özellikleri Orta Anadolu bölgesinin iklim özellikleri Orta Anadolu bölgesinin bitki örtüsü Orta Anadolu bölgesinin hidroğrafik özellikleri Ara Sınavlar Orta Anadolu bölgesinin nüfus ve yerleşme özellikleri Orta Anadolu bölgesinin beşeri ve ekonomik özellikleri Yukarı Sakarya bölümü Orta Kızılırmak bölümü Konya bölümü. Yukarı Kızılırmak bölümü
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 1
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 3
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, -
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 1
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 1
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 3
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 1
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster