ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Planlama Coğrafyası COG426 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bir mekân bilimi olan coğrafyanın planlamada temel oluşturacak alt yapıya sahip olduğunu kavrar.
  2-Planlamanın disiplinler arası bir kavram olduğu ve coğrafya biliminin planlamanın neresinde yer aldığını açıklar.
  3-Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması gerektiğini kavrar.
  4-Ülkenin topyekun kalkınmasının planlama ile gerçekleşebileceğini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013434
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Planlamanın tanımı ve coğrafya içerisindeki yeri
  2 Coğrafi bakış açısıyla planlama ve coğrafi planlamanın unsurları
  3 Kalkınma planlarının hazırlanma amaçları
  4 Planlama bölgelerinin saptanması, Homojen, Polarize ve Plan Bölge kavramları
  5 Homojen, Polarize ve Plan Bölgelerin saptanması
  6 Planlamayı gerektirecek bölgesel sorunlar
  7 Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik kavramları
  8 Ara Sınav
  9 Havza planlaması
  10 Havza planlaması
  11 Ülkelerde plan bölgelerinin saptanma yöntemleri
  12 Türkiye?den ve dünyadan planlama bölgeleri örnekleri
  13 Bölge Planlarının nasıl yapıldığı, Türkiye ve dünyadan örnekler
  14 Bölge planlarının hazırlanma aşamaları
  15 GAP, DOKAP, DAP bölge planlarının analizi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Barış TAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Chopin, S. (1965), Urban Land Use Planning, University Of Illionis, Dinler, Z. (2001), Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi, Bursa.
  Yardımcı Kitap Erinç, S. (1959), ?Bölge Planı Nasıl Yapılır??, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enst. Dergisi, Sayı:10, İstanbul. Tümertekin, E. (1961), ?Bölge Planlamasında Coğrafyacının Rolü?, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enst. Dergisi, Sayı:11, İstanbul. Tümertekin, E. (1973), ?Yerleşme Planlaması(Şehir-Köy İlişkileri)?, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enst. Dergisi, Sayı:18-19, İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bir mekân bilimi olan coğrafyada mekâna ilişkin planlamanın unsurları ve yöntemlerinin öğretilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır.
  Dersin İçeriği Giriş: Planlamanın tanımı ve coğrafya içerisindeki yeri Coğrafi bakış açısıyla planlama ve coğrafi planlamanın unsurları Kalkınma planlarının hazırlanma amaçları Planlama bölgelerinin saptanması, Homojen, Polarize ve Plan Bölge kavramları Homojen, Polarize ve Plan Bölgelerin saptanması Planlamayı gerektirecek bölgesel sorunlar Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik kavramları Havza planlaması Ülkelerde plan bölgelerinin saptanma yöntemleri Türkiye?den ve dünyadan planlama bölgeleri örnekleri Bölge Planlarının nasıl yapıldığı, Türkiye ve dünyadan örnekler Bölge planlarının hazırlanma aşamaları GAP, DOKAP, DAP bölge planlarının analizi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 3
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 1
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 1
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 3
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 1
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster