ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uygulamalı Jeomorfoloji COG423 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Jeomorfoloji uygulamalarını analiz eder.
  2-Jeomorfolojik kuramsal bilgileri değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012626
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uygulamalı jeomorfoloji ve ilgili olduğu bilimler
  2 Uygulamalı jeomorfolojinin jeoloji ve haritacılıkla ilgisi
  3 Uygulamalı jeomorfolojinin toprak ve vejetasyonla ilişkileri
  4 Uygulamalı jeomorfoloji-hidroloji ilişkileri
  5 Kırsal alan kalkınmasındaki uygulamalı jeomorfolojinin rolü
  6 Jeomorfolojinin kentleşmedeki rolü
  7 Jeomorfolojinin kentleşmedeki rolü
  8 Ara Sınav
  9 Mühendislik jeomorfolojisi
  10 Maden aramalarında jeomorfoloji
  11 Kütle hareketleri ve çığ
  12 Deprem çalışmaları
  13 Doğal afet risk zonlamaları
  14 Jeomorfoloji ve sağlık
  15 Jeomorfolojik uygulamarın geleceği.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman Gümüşcü
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Tevfik Erkal

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Cooke, R.U. & Doornkamp, J.C. (1978). Geomorphology in Environmental Management. Clarendon Press, Oxford. Erkal, T. ve Taş, B. (2013). Jeomorfoloji ve İnsan: Uygulamalı Jeomorfoloji. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Fookes, P.G. & Vaughan, P.R. (1986). Engineering Geomorphology. Blackie & Son Ltd, Glasgow. Verstappen, Th. (1983). Applied Geomorphology. Elsevier, Amsterdam.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Kuramsal jeomorfoloji bilgilerinin günlük yaşamda karşılaşılan sorunların çözümüne uygulanması
  Dersin İçeriği Uygulamalı jeomorfoloji ve ilgili olduğu bilimler - Uygulamalı jeomorfolojinin jeoloji ve haritacılıkla ilgisi - Uygulamalı jeomorfolojinin toprak ve vejetasyonla ilişkileri - Uygulamalı jeomorfoloji-hidroloji ilişkileri Kırsal alan kalkınmasındaki uygulamalı jeomorfolojinin rolü- Jeomorfolojinin kentleşmedeki rolü - Mühendislik jeomorfolojisi - Maden aramalarında jeomorfoloji - Kütle hareketleri ve çığ - Deprem çalışmaları Doğal afet risk zonlamaları - Jeomorfoloji ve sağlık
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 1
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 2
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 2
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 2
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, -
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 2
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 4
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster