ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Deniz ve Kıyı Jeomorfolojisi COG323 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Deniz ve kıyılara ait ulusal ve uluslararası sorunlarının çözümlerine bilimsel yaklaşımı analiz eder
  2-Deniz ve kıyı morfolojisini açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012626
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Deniz ve kıyı kavramları
  2 Deniz ve göl kıyılarına ilişkin kavramlar
  3 Dalgalar ve akıntılar
  4 Kıyı şekillenmesinde dalgaların rolü
  5 Kıyı şekillenmesinde akıntıların etkinliği
  6 Kıyıların şekillenmesinde diğer etkenler
  7 Kıyıların şekillenmesinde diğer etkenler
  8 Ara Sınav
  9 Kıyılarda aşınım şekilleri
  10 Kıyılarda birikim şekilleri
  11 Kıyı topoğrafyasının gelişimi
  12 Şelf, önemi ve sorunları
  13 Deniz seviyesi değişimleri
  14 Türkiye`yi çevreleyen denizlerin kıyı tipleri
  15 Türkiye`de deniz seviyeleri ve küresel iklim değişiklikleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Atalay, İ. (1981). Denizaltı Jeoloji ve Jeomorfolojisi. Atat. Üniv. Yay. No.582, Erzurum. Derbyshire, E., Gregory, K.S. and Hails, R. (1979). Geomorphological Processes. Dawson, Kent, England. Erinç, S. (2001). Jeomorfoloji II. DER Yay. İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Çok uzun kıyıları olan ülkemizin kıyılarını bilimsel açıdan öğretmek.
  Dersin İçeriği Deniz ve kıyı kavramları - Deniz ve göl kıyılarına ilişkin kavramlar - Dalgalar ve akıntılar - Kıyı şekillenmesinde dalgaların rolü - Kıyı şekillenmesinde akıntıların etkinliği - Kıyıların şekillenmesinde diğer etkenler- Kıyılarda aşınım şekilleri -Kıyılarda birikim şekilleri -Kıyı topoğrafyasının gelişimi - Şelf, önemi ve sorunları - Deniz seviyesi değişimleri - Türkiye?yi çevreleyen denizlerin kıyı tipleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, -
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 2
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 3
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 1
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 3
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster