ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Flüviyal Jeomorfoloji COG219 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Flüvial jeomorfolojinin önemini kavrar.
  2-Flüvial yeryüzü şekillerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4010110
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6026126
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Akarsu şekillendirmesinin mekanizması ve taban seviyesi
  2 Akarsu aşındırması
  3 Akarsu taşıma ve biriktirme mekanizması
  4 Vadi oluşumu ve akarsu aşındırma şekilleri
  5 Yamaç aşındırılması ve erozyon olgusu
  6 Vadi türleri, akarsu biriktirmesinin mekanizması
  7 Vadi türleri, akarsu biriktirmesinin mekanizmas
  8 Ara Sınav
  9 Vadi kuruluşu ve drenaj tipleri
  10 Antesedans, epijenez ve kapma
  11 Yatay, monoklinal ve kıvrımlı yapılarda akarsu topoğrafyasının gelişimi
  12 Domlar ve tektonik yapılarda flüviyal topoğrafyanın gelişimi
  13 Peneplen Gençleşme ve gençleşme şekilleri
  14 Akarsu taraçaları
  15 Akarsu Taraçalarının Oluşum Süreci.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman Gümüşcü
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erinç, S. (2000). Jeomorfoloji I. DER Yay. İstanbul. Hugget, R.J. (2015) (Çev. Ed.). Jeomorfolojinin Temelleri. Nobel Yayınevi, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Güncel topoğrafyanın oluşumunda akarsuların rolü ve etkinliğinin öğretilmesi.
  Dersin İçeriği Akarsu şekillendirmesinin mekanizması ve taban seviyesi- Akarsu aşındırması - Akarsu taşıma ve biriktirme mekanizması - Vadi oluşumu ve akarsu aşındırma şekilleri - Yamaç aşındırılması ve erozyon olgusu - Vadi türleri, akarsu biriktirmesinin mekanizması - Vadi kuruluşu ve drenaj tipleri - Antesedans, epijenez ve kapma Yatay, monoklinal ve kıvrımlı yapılarda akarsu topoğrafyasının gelişimi - Domlar ve tektonik yapılarda flüviyal topoğrafyanın gelişimi - Peneplen Gençleşme ve gençleşme şekilleri - Akarsu taraçaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 4
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 4
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 4
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 3
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster