ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi COG425 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki yeryüzü şekillerini yorumlar.
  2-Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki etmen ve süreçleri açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012626
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kurak ve yarı-kurak bölge kavramı, morfojenetik bölge olarak özellikleri
  2 Kurak ve yarı-kurak bölgelerin sınırlandırılması, sınırlamadaki ölçütler
  3 Kurak ve yarı-kurak bölgeleri şekillendirici etmen ve süreçler
  4 Kurak ve yarı-kurak bölgelerin jeomorfolojik gelişimi
  5 Kurak ve yarı-kurak bölgelerin aşınım şekilleri
  6 Kurak ve yarı-kurak bölgelerin birikim şekilleri
  7 Kurak ve yarı-kurak bölgelerin birikim şekilleri
  8 Ara Sınav
  9 Çölleşme
  10 Asıl kurak bölgeler: çöller
  11 Sıcak ve soğuk çöller
  12 Çöllerin ekonomik önemi/ uygulamalı jeomorfolojisi
  13 Dünyadaki kurak ve yarı-kurak bölgeler
  14 Türkiye`deki kurak bölgeler ve sorunları
  15 Türkiye`deki yarı kurak bölgeler ve sorunları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman Gümüşcü
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erinç, S. (2001). Jeomorfoloji II. DER Yay. İstanbul Goudie, A.S. (2013). Arid and Semi-arid Geomorphology. Cambridge Univ. Press. Pekcan, N. (2015). Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Jeomorfolojisi. istanbul
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Geleceğimizi ve gelecekte ülkemizi tehdit edecek kuraklığı ve kurak bölgeleri tanımak.
  Dersin İçeriği Kurak ve yarı-kurak bölge kavramı, morfojenetik bölge olarak özellikleri - Kurak ve yarı-kurak bölgelerin sınırlandırılması, sınırlamadaki ölçütler - Kurak ve yarı-kurak bölgeleri şekillendirici etmen ve süreçler - Kurak ve yarı-kurak bölgelerin jeomorfolojik gelişimi- Kurak ve yarı-kurak bölgelerin aşınım şekilleri - Kurak ve yarı- kurak bölgelerin birikim şekilleri- Çölleşme Asıl kurak bölgeler: çöller - Sıcak ve soğuk çöller - Çöllerin ekonomik önemi/ uygulamalı jeomorfolojisi - Dünyadaki kurak ve yarı-kurak bölgeler - Türkiye?deki kurak ve yarı-kurak bölgeler ve sorunları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 2
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 2
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 2
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, -
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, -
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 4
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 3
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster