ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Limnoloji, Potamoloji ve Sulak Alanlar COG324 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Göl, akarsu ve sulak alanların oluşumlarını açıklar
  2-Göl, akarsu ve sulak alanların ekolojisini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Limnoloji, potamoloji ve sulak alan kavramları
  2 Tatlı suların ortak fiziksel özellikleri, hidrolojik döngü
  3 Göl ve akarsuların oluşumları, tuz gölleri, akarsu drenaj paternleri,
  4 Akarsu havzalarında erozyon-taşınma, çökelme-buharlaşma, havzaların yukarı-orta-aşağı kesimleri
  5 Dünyanın önemli akarsu ve gölleri
  6 Türkiye`nin önemli akarsu, göl ve sulak alanları
  7 Türkiye`nin önemli akarsu, göl ve sulak alanları
  8 Ara Sınav
  9 Göl ve akarsuların biyolojisi (gruplaşmış tatlı su alanları, sürüklenen bitki ve hayvanlar, tatlı su bitkileri, omurgasızlar, iki ve dört ayaklılar)
  10 Göl ve akarsu ekolojisi (enerji akışı, besin zinciri, beslenme ağları, tatlı su komünleri, sürüklenme, başka hayvanların avlanması, sulak alanlar)
  11 Akarsu, göl, sulak alanlar ve insan sağlığı (Nil, Thames ve Colorado nehri örnekleri)
  12 Göl ve akarsu ve sulak alanların kullanımı (siyasal sınırlar, tarım ve endüstri, atıklar, su gücünden) yararlanma, biyolojik ürünler, boş zamanların değerlendirilmesi ve rekreasyon?)
  13 Göl, akarsu ve sulak alanları tehdit (biyoçeşitlilik, akım değişmeleri, arazi kullanımı değişmeleri, yabancı istilaları, tatlı su kirliliği, aşırı gübre kullanımı, asit sular, aşırı hasatlar?)
  14 Göl ve akarsuların yönetimi (entegre yönetim, göllerdeki aşırı zenginleşmenin restorasyonu,
  15 Göllerde aşırı asitlenme, tatlı su balıkçılığı, yönetimde kombinasyon.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Day, T. (2006). Biomes of the Earth: Lakes and Rivers. Chelsea House Pub., New York. Gupta, A. (2007). Large Rivers: Geomorphology and Management. John Wiley & Sons, Chichester. İnandık, H. (1965). Türkiye Gölleri. İst. Üniv. Yay. No.1155, İstanbul. Kerey, İ. ve Erkal, T. (2014). Sedimantoloji. Nobel Yayınevi, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Karalardaki tüm su kaynaklarını ve değerlendirilmelerini öğretmek
  Dersin İçeriği Limnoloji, potamoloji ve sulak alan kavramları - Tatlı suların ortak fiziksel özellikleri, hidrolojik döngü- Göl ve akarsuların oluşumları, tuz gölleri, akarsu drenaj paternleri, - Akarsu havzalarında erozyon-taşınma, çökelme-buharlaşma, havzaların yukarı-orta-aşağı kesimleri - Dünyanın önemli akarsu ve gölleri - Türkiye?nin önemli akarsu, göl ve sulak alanları - Göl ve akarsuların biyolojisi (gruplaşmış tatlı su alanları, sürüklenen bitki ve hayvanlar, tatlı su bitkileri, omurgasızlar, iki ve dört ayaklılar) - Göl ve akarsu ekolojisi (enerji akışı, besin zinciri, beslenme ağları, tatlı su komünleri, sürüklenme, başka hayvanların avlanması, sulak alanlar) - Akarsu, göl, sulak alanlar ve insan sağlığı (Nil, Thames ve Colorado nehri örnekleri) - Göl ve akarsu ve sulak alanların kullanımı (siyasal sınırlar, tarım ve endüstri, atıklar, su gücünden) - yararlanma, biyolojik ürünler, boş zamanların değerlendirilmesi ve rekreasyon?) - Göl, akarsu ve sulak alanları tehdit (biyoçeşitlilik, akım değişmeleri, arazi kullanımı değişmeleri, yabancı istilaları, tatlı su kirliliği, aşırı gübre kullanımı, asit sular, aşırı hasatlar?) - Göl ve akarsuların yönetimi (entegre yönetim, göllerdeki aşırı zenginleşmenin restorasyonu, aşırı asitlenme, tatlı su balıkçılığı, yönetimde kombinasyon ? )
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 2
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 2
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, -
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 1
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 3
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster