ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Oseanografya COG325 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Okyanus ve deniz sistemini kavrar
  2-Okyanus ve deniz sistemi ile jeomorfoloji arasındaki ilişkiyi açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012626
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Oseanografya nedir, deniz ve okyanusların önemi
  2 Oseanografyanın tarihçesi, oseanografyanın bölümleri
  3 Oseanografyada araştırma konuları
  4 Okyanus çanaklarının oluşumu ve denizaltı jeomorfolojisi
  5 Okyanus çanaklarındaki çökeller
  6 Okyanus sularının özellikleri ve kökeni
  7 Okyanus sularının özellikleri ve kökeni
  8 Ara Sınav
  9 Deniz sularının bileşimi, tuzluluğu, sıcaklığı
  10 Deniz ve okyanuslarda seviye değişmelerinin nedenleri
  11 Dalgaların oluşumu, türleri, kıyılardaki değişimleri ve etkileri
  12 Gelgit oluşumu, türleri, mekanizması ve önemi
  13 Deniz ve okyanuslardaki akıntılar
  14 Okyanus ve denizlerdeki canlılar
  15 Okyanus ve Denizlerde sürdürülebilir yaşam
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Atalay, İ. (1981). Denizaltı Jeoloji ve Jeomorfolojisi. Atat. Üniv. Yay. No.582, Erzurum. Kocataş, A. (1993). Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Okyanus ve denizleri tanımak
  Dersin İçeriği Oseanografya nedir, deniz ve okyanusların önemi - Oseanografyanın tarihçesi, oseanografyanın bölümleri - Oseanografyada araştırma konuları - Okyanus çanaklarının oluşumu ve denizaltı jeomorfolojisi - Okyanus çanaklarındaki çökeller -Okyanus sularının özellikleri ve kökeni - Dalgaların oluşumu, türleri, kıyılardaki değişimleri ve etkileri - Gelgit oluşumu, türleri, mekanizması ve önemi - Deniz ve okyanuslardaki akıntılar - Okyanus ve denizlerdeki canlılar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 1
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 4
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 1
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster