ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Klimatik Süreçler COG427 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Küresel iklim sistemlerinin bileşenleri açıklar
  2-Bileşenler arasındaki karşılıklı ilişkiyi analiz ader.
  3-Küresel iklim değişikliğini kavrar.
  4-İklim değişimini oluşturan jeolojik süreçleri değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Küresel iklim sistemlerinin bileşenleri
  2 Bileşenler arasındaki karşılıklı ilişki
  3 Küresel iklim değişikliği
  4 İklim değişimini oluşturan jeolojik süreçler
  5 İklim değişimini oluşturan jeolojik süreçler
  6 İklim değişimini oluşturan antropojenk süreçler
  7 İklim değişimini oluşturan antropojenk süreçler
  8 Ara Sınav
  9 İklim değişimini oluşturan astronomik süreçler
  10 İklim değişimini oluşturan astronomik süreçler
  11 İklim bölgeleri ve onu oluşturan süreçler
  12 İklim bölgeleri ve onu oluşturan süreçler
  13 İklim Salınımı
  14 İklim Salınımı
  15 İklim bölgeleri ve onu oluşturan süreçler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar .D. Ahrens (2009) Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment O. Erol (1991) Genel Klimatoloji
  Yardımcı Kitap H. Bridgman and J. Oliver (2006) The Global Climate System Patterns, Processes, and Teleconnections R.D. Thompson (2002) Atmospheric processes and systems
  Döküman -
  Dersin Amacı İklim sistemlerini oluşturan bileşenlerin karşılıklı etkileşimlerini anlamak ve hava kütlelerin ve bunların iklim bölgeleri arasındaki ilişkiyi kavramak
  Dersin İçeriği iklim sisteminin bileşenlerini anlar 2. Havakürede süreçleri ve karşılıklı etkileşimini sorgular. 3. Atmosferik sistemlere insan etkisinin sonuçlarını tartışır 4. Atmosfer ve yerküreyi oluşturan elemanlar arasındaki hassas dengeyi bilir. 5. İkim Değişimini etkileyen faktörleri sorgular
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, -
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 2
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, -
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 2
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 2
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster