ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Coğrafyacılar İçin Jeoloji COG115 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Jeolojinin prensiplerini ve jeolojik araştırma yöntemlerini kavrar.
  2-Yeryüzüne etki eden iç kuvvetleri açıklar.
  3-Jeoloji ve jeomorfoloji arasındaki ilişkiyi değerlendiirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012626
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Jeolojinin tanımı ve önemi
  2 Güneş sistemi
  3 Yerkürenin içyapısı ve özellikleri
  4 Levha tektoniği
  5 Levha tektoniği ve yeryüzü şekilleri
  6 Jeolojik zaman
  7 Epirojenez
  8 Ara Sınav
  9 Orojenez
  10 Kıvrımlar
  11 Kırık ve çatlak sistemleri
  12 Faylar
  13 Türkiye jeolojisi
  14 Türkiye jeolojisi
  15 Türkiye`de depremler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi M.Murat KALE
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Murat Kale

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Lutgens, F.,K., Tarbuck, E.,J., and Tasa, D. (2014). Essentials of Geology, Pearson, New Jersey. Monroe, J.,S. and Wicander, R. and Hazlett R. (2007) Physical Geology: Exploring the Earth, Brooks, California.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Genel jeoloji bilgilerinin kavranması.
  Dersin İçeriği Jeolojinin tanımı ve önemi, Güneş sistemi, Yerkürenin iç yapısı ve özellikleri, Levha tektoniği, Levha tektoniği ve yeryüzü şekilleri, Jeolojik zaman, Epirojenez, Orojenez, Kıvrımlar, Kırık ve çatlak sistemleri, Faylar, Türkiye jeolojisi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 4
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, -
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 4
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 4
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 4
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster