ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Coğrafyacılar İçin İstatistik COG116 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İstatistiğin önemini kavrar
  2-Genel istatistik yöntemleri sıralar
  3-Coğrafya uygulamaları için istatistik yöntemleri uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)16232
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012626
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İstatiksel Coğrafya`ya giriş
  2 Temel kavramlar
  3 İstatistik serileri
  4 Merkezi eğilim ölçüleri
  5 Değişkenlik ölçüleri
  6 Coğrafyacılar için istatistiksel uygulamalar - 1
  7 Coğrafyacılar için istatistiksel uygulamalar - 2
  8 Ara Sınav
  9 Normal dağılım
  10 Rastsal değişkenler
  11 Regresyon
  12 Korelasyon
  13 Coğrafyacılar için istatistiksel uygulamalar - 3
  14 Coğrafyacılar için istatistiksel uygulamalar - 4
  15 Çağdaş istatistiki Yöntemler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Rogerson, P., A. (2014). Statistical Methods for Geography, SAGE Publications, London.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Coğrafyada genel istatistik ve matematik bilgilerinin kavranması.
  Dersin İçeriği İstatiksel Coğrafya`ya giriş - Temel kavramlar - İstatistik serileri - Merkezi eğilim ölçüleri - Değişkenlik ölçüleri Normal dağılım - Rastsal değişkenler - Regresyon - Korelasyon
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 4
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, -
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 3
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, -
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 2
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 4
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 2
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster