ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Şehir ve Mekan: Çankırı COG118 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çankırı Şehri`nin Coğrafi Özelliklerini ve Mekansal Yapısını yorumlar
  2-Çankırı Şehrinin Mekansal Gelişim Evrelerini tanımlar
  3-Çankırı Şehrinin Kültürel özelliklerini değerlendirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Mekanın Özellikleri
  2 Çankırı Şehrinin Adı
  3 Çankırı Şehri`nin Kuruluş Yeri Seçimi
  4 İlkçağ`da Çankırı Şehri
  5 Hititler Döneminde Çankırı Şehri
  6 Roma Döneminde Çankırı Şehri
  7 Bizans Döneminde Çankırı Şehri
  8 Ara Sınav
  9 Çankırı Şehri`nin Fiziki Coğrafya Özellikleri
  10 Çankırı Şehri`nin Türkler Tarafından Fethi
  11 Selçuklular Döneminde Çankırı
  12 Candaroğulları Zamanında Çankırı
  13 Osmanlılar Döneminde Çankırı
  14 Çankırı Şehrinin Mekansal Gelişimi
  15 Çankırı Şehrinin Sosyo-Kültürel Özellikleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Çankırı İli Coğrafyası, Bekir Gökmen, Çankırı Belediyesi Kültür Yay. 2011, Çankırı
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Çankırı Şehri`nin fiziki, beşeri ve ekonmik coğrafya özelliklerini geçmiş uygarlıklardan bugüne kavrayabilmek.
  Dersin İçeriği Çankırı Şehri ve Tarihsel gelişim sürecinde uygarlıklar ve Çankırı`nın fiziki , beşeri ve ekonomik coğrafyası.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 5
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 4
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 5
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 5
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 5
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster