ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) Giriş I COG201 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-CBS kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
  2-CBS veri türleri (raster, vektör gibi) hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Veri toplama ve veri giriş yöntemlerini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12336
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014242
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 CBS`ye genel bakış
  2 CBS`nin tarihsel gelişimi
  3 CBS`nin uygulama alanları
  4 CBS`de kullanılan yazılımlar
  5 CBS veri türleri
  6 Raster (Resim) veriler
  7 Vektör (Sayısal) veriler I
  8 Ara Sınav
  9 Vektör (Sayısal) veriler II
  10 Yaygın veri formatları
  11 Veri toplama yöntemleri
  12 Mekansal veriler
  13 Veri giriş yöntemleri
  14 CBS`de veri tabanı
  15 Sayısallaştırma
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Murat ATAOL
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Murat Ataol

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tahsin Yomralıoğlu, Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Güven Kitap Yayın Dağıtım, İstanbul, 2005.
  Yardımcı Kitap Hüseyin Turoğlu, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları, 2008.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, coğrafi bilgi ve verilerin hızlı bir şekilde sorgulama, analiz etme ve haritalamaya imkan tanıyan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temel kavram ve özellikleri ile kullanılan başlıca program bilgilerini öğretmektir.
  Dersin İçeriği CBS`ye genel bakış, CBS`nin tarihsel gelişimi, CBS`nin uygulama alanları, Veri giriş yöntemleri, CBS`de veri tabanı, Sayısallaştırma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 3
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 3
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 3
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 1
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 2
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster