ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Psikolojiye Giriş I PSİ101 GÜZ 4+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Psikolojinin tarihsel gelişimini açıklar
  2- Psikolojideki temel kuramları anlar
  3-Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini kavrar
  4-Psikolojinin alt dallarını ve bu dalların özelliklerini tanır.
  5- Psikolojinin, diğer disiplinlerle ilişkisini ortaya koyar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
  2 Psikoloji Nedir?
  3 Psikoloji bilimi, Kuramlar, Disiplinler
  4 Bilimsel yöntemler Araştırma yöntemleri Psikolojide etik konular
  5 Fizyoloji ve davranış Beynin yapısı Genetik
  6 Duyum ve algı Görsel ve işitsel algı Algı yanılması Tat, koku ve dokunma algısı
  7 Bilinç, uyku aşamaları, Psikoaktif ilaçlar
  8 Ara Sınav
  9 Öğrenme Kuramları: Klasik koşullama
  10 Öğrenme: Edimsel koşullama
  11 Bellek Kısa süreli bellek Uzun süreli bellek Hatırlama
  12 Bilişsel süreçler, Problem çözme, Yaratıcılık, Dil gelişimi
  13 Zeka Kuramlar, Testler, Kalıtım ve çevre etkisi
  14 Temel Güdüsel Kavramlar
  15 Kişilik
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Yeşim Yasak
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Myers, D.G., Dewall, C.N. (2016). Psikoloji. (A.D. Batıgün Çev. Ed.). Ankara: Palme Yayıncılık
  Yardımcı Kitap - Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan ders notları - Eagleman, D. (2016). Beyin: Senin Hikayen. (Z.A. Tozar Çev.). Domingo: İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; psikoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri ve kuramları tanımasını, psikolojinin farklı disiplinlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini öğrenmesini ve insan düşünce ve davranışının biyolojik, bilişsel ve sosyal temellerini anlamasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Psikoloji bilimi ve kuramlar, Bilimsel yöntemler, Fizyoloji ve davranış, Duyum ve algı, Bilinç ve farklı bilinç durumları, Öğrenme, Bellek, Bilişsel yetenekler, Zeka, güdüler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 2
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 2
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 2
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. -
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 5
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 2
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. -
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. 4
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. 2
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster