ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Psikoloji Tarihi PSİ125 GÜZ 3+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Psikoloji disiplininin tarihçe bilgisini kavrar
  2-Psikoloji tarihinde etkili olan doğa bilimleri ve felsefe yaklaşımlarını sınıflandırır.
  3-Psikolojinin temel paradigmalarını karşılaştırır
  4-Psikolojinin temel paradigmalarıyla tarihsel, sosyal olguları ilişkilendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tanışma ve dersin tanıtımı
  2 Psikoloji tarihi çalışmaları
  3 Psikoloji üzerindeki felsefi etkiler
  4 Positivizm, materyalizm, emprisizm
  5 Psikoloji üzerindeki fizyolojik etkiler
  6 Yeni psikolojinin kuruluşu
  7 Yapısalcılık
  8 Ara Sınav
  9 İşlevselcilik ilk etkileri
  10 İşlevselcilik: Kuruluşu ve gelişimi
  11 Uygulamalı psikoloji
  12 Davranışçılık
  13 Geştalt Psikolojisi
  14 Psikanaliz
  15 Psikolojide çağdaş düşünceler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr.Yeşim Yasak
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Yeşim Yasak

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Schultz, D.P. & Schultz, S.E. (2007). Modern Psikoloji Tarihi (1. baskı) (Çev. Y. Aslay). Kaknüs: İstanbul.
  Yardımcı Kitap - Bruno, F.J. (1982). Psikoloji Tarihine Giriş. (Çev. N. Hisli). Ege Üniv., Edebiyat Fak. Yayınları, No:10: İzmir. - Gaarder, J. (2017). Sofie`nin Dünyası. (Çev. S. Yücesoy).Pan Yayıncılık:İstanbul
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin, psikoloji bilimi ve mesleğinin nasıl doğduğunu, nereden nereye geldiğini, bir bilim ve meslek olarak yaşadığı iniş çıkışları tarihsel gerçekler bağlamında görmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamaktır
  Dersin İçeriği Psikoloji tarihini belirleyen başlıca paradigma ve kuramlar, doğa bilimleri ve felsefe alanındaki ilgili yaklaşımlar, psikoloji tarihini biçimlendiren sosyal olgular
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. -
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. -
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. -
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. -
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. -
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. -
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. -
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. -
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. -
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. -
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. -
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. -
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster