ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Psikolojiye Giriş II PSİ102 BAHAR 4+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Psikolojideki temel kuramları ifade eder.
  2- Psikolojinin alt dallarını ve bu dalların özelliklerini tanır.
  3-Temel psikopatolojileri ayırt eder.
  4-Temel psikoterapi yöntemlerini ayırt eder.
  5-Psikolojinin, diğer disiplinlerle ilişkisini ortaya koyar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tanışma ve dersin tanıtımı.
  2 Yaşam boyu gelişim
  3 Gelişim psikolojisi
  4 Duygular, stres ve sağlık
  5 Duygu ifade etme
  6 Duyguyu deneyimleme
  7 Stres ve hastalık
  8 Ara Sınav
  9 Sağlık ve başaçıkma
  10 Sosyal psikoloji I
  11 Sosyal psikoloi II
  12 Psikolojik bozukluklar I
  13 Psikolojik bozukluklar II
  14 Terapi
  15 Psikoterapileri değerlendirmek
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Yeşim Yasak
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Myers, D.G., Dewall, C.N. (2016). Psikoloji. (A.D. Batıgün Çev. Ed.). Ankara: Palme Yayıncılık
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan ders notları
  Dersin Amacı Bu dersin amacı birinci sınıf öğrencilerine psikolojinin temel kavram ve kuramlarını, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Psikolojinin temel kavram ve kuramları, psikolojide kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 3
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. -
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 4
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. -
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. -
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 4
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 4
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. 4
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. -
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 5
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. 4
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. 4
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster