ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Psikolojide İstatistik II PSİ106 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-SPSS programında veri girişi yapar.
  2-SPSS programında veri tabanı oluşturur.
  3-SPSS programında veri analizi yapar.
  4-SPSS programında temel istatistiksel analizler yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler3011212
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30133
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40133
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 SPSS`in genel özellikleri
  2 SPSS`in temel komutları
  3 SPSS ortamında veri tabanı oluşturma
  4 SPSS ortamında değişken tanımlama ve değişken türleri
  5 Frekans dağılımı ve temel özet istatistikler
  6 Çapraz tablolama ve Ki-kare testi
  7 T-testi
  8 Ara Sınav
  9 Tek Grup T-Testi
  10 Bağımsız Gruplar arası T-Testi
  11 One-way ANOVA testi
  12 Korelasyon testi
  13 Regresyon testi
  14 Faktör analizi
  15 Faktör analizi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Yeşim YASAK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1) R.Altunışık,R.Coşkun,S.Bayraktaroğlu,E.yıldırım (2005) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi. 2) Y.Yazıcıoğlu,S.Erdoğan (2004) SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara:Detay.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Sosyal bilimlerde kullanılan SPSS programının ele alınması
  Dersin İçeriği SPSS programının genel özellikleri, temel komutlar, SPSS ortamında veri tabanı oluşturma, değişken tanımlama, SPSS ortamında veri manipülasyonu, SPSS ortamında veri analizi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. -
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. -
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. -
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. -
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. -
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 4
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. -
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. -
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. -
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster