ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Gelişim Psikolojisi I PSİ203 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını tanımlar.
  2-Gelişim psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemlerini kavrar.
  3-Bebeklik dönemindeki bilişsel, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimi ayırt eder.
  4-Çocukluk dönemindeki bilişsel, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimi ayırt eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin genel tanıtımı + Gelişim psikolojisinin temel kavramları
  2 Gelişim psikolojisinin temel kavramları
  3 Gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri
  4 Gelişim psikolojisinde biyoloji ve çevrenin etkileri
  5 Doğum öncesi gelişim ve doğum
  6 Bebeklik döneminde fiziksel gelişim
  7 Bebeklik döneminde bilişsel gelişim
  8 Ara Sınav
  9 Bebeklik döneminde sosyal ve duygusal gelişim
  10 Erken çocukluk döneminde fiziksel gelişim
  11 Erken çocukluk döneminde bilişsel gelişim
  12 Erken çocukluk döneminde sosyal ve duygusal gelişim
  13 Orta çocukluk döneminde fiziksel gelişim
  14 Orta çocukluk döneminde bilişsel gelişim
  15 Orta çocukluk döneminde sosyal ve duygusal gelişim
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. D. İlkiz Dikmeer
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Santrock, J.W. (2017). Yaşam Boyu Gelişim ? Life Span Development. Yüksel, G. (çev. ed). Nobel Yayıncılık, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı, gelişim psikolojisinin temel kavramlarını ve doğumdan çocukluk dönemi sonuna kadar olan yaş gruplarında izlenen bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim süreçlerini tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Gelişim psikolojisinin temel kavramları ve araştırma yöntemleri, doğum öncesi, bebeklik ve çocukluk dönemlerindeki fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. -
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 2
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. -
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 3
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. 3
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 3
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. 4
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. -
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster