ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Psikoloji I PSİ205 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  2-Sosyal psikoloji hakkında genel ve tarihsel bilgileri ezberler, açıklarlar
  3-Sosyal psikolojide araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini karşılaştırır.
  4-Sosyal psikoloji araştırmalarında etik konuları açıklar
  5-Sosyal psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarının günlük yaşamdaki sosyal meselelerle bağını kurar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 Sosyal psikoloji nedir?
  3 Sosyal psikolojinin temel kavramları I
  4 Sosyal psikolojinin temel kavramları II
  5 Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri I (Gözlem ve ilişkisel yöntemler)
  6 Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri II (Deneysel yöntem ve araştırma etiği)
  7 Sosyal etki I (Sosyal normların oluşumu, konformite ve azınlık etkisi)
  8 Ara Sınav
  9 Sosyal etki II (Otoriteye itaat, Kolektif davranışlar ve bireylik yitimi
  10 Sosyal etki III (Bilişsel çelişki, Sosyal güç)
  11 Sosyal Biliş
  12 Yükleme kuramları I
  13 Yükleme kuramları II
  14 Tutum nedir?
  15 Tutumlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Yeşim Yasak
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kağıtçıbaşı, Ç. ve Cemalcılar, Z. (2016). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (18. Basım). İstanbul: Evrim Yayıncılık
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan ders notları
  Dersin Amacı Dersin amacı, diğer insanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişilerarası ilişkileri incelemek, günlük yaşama bunların yansımalarını yakalayıp, kendini ve başkalarını daha iyi anlamaktır.
  Dersin İçeriği Temel kavramlar: sosyal algı, sosyal davranış, kişilerarası davranış, birey, grup vb. Sosyal Psikolojide kuram ve araştırma, Kolektif davranış Sosyal etki: Konformite ve itaat Sosyal etki: Azınlık, Sosyal güç Kişilerarası çekim
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. -
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 4
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 3
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. 3
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 3
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. -
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. -
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. -
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 4
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster