ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Araştırma Yöntemleri I PSİ251 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinin farkına varır.
  2-Betimsel araştırma yöntemlerini açıklar.
  3-Deneysel araştırma yöntemlerini açıklar.
  4-Araştırma desenlerini karşılaştırır.
  5-Araştırma etiğine uygun davranır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders hakkında genel bilgi ve giriş
  2 Psikoloji bilimine genel yaklaşım
  3 Psikoloji araştırmalarında etik, bilgilendirilmiş onam, hayvan araştırmaları
  4 Betimsel yöntem I- gözlem
  5 Betimsel yöntem II- gözlem
  6 Betimsel yöntem III- anket araştırmaları
  7 Betimsel yöntem IV- anket araştırmaları
  8 Ara Sınav
  9 Deneysel yöntem I- amaç, araştırma mantığı
  10 Deneysel yöntem II- seçkisiz gruplar deseni
  11 Deneysel yöntem III- eşleştirilmiş gruplar deseni
  12 Deneysel yöntem IV- doğal gruplar deseni
  13 Deneysel yöntem V- tekrarlı ölçümler deseni
  14 Bilimsel makaleleri inceleme I- araştırma yöntemleri ile ilgili örnekler üzerinde çalışma
  15 Bilimsel makaleleri inceleme II- araştırma desenleri ile ilgili örnekler üzerinde çalışma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E.B., Zechmeister, J. S. (2016). (Ed/ Çev: Göz, İ). Psikolojide Araştırma Yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı, psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini tanıtmaktır. Bu amaçla hipotez oluşturma, betimsel ve deneysel araştırmalarda kullanılan desenler ayrıntılı olarak çalışılacaktır.
  Dersin İçeriği Psikoloji araştirmalarinda etik, betimsel yöntem, deneysel yöntem
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. -
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 3
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 4
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 4
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. -
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. 2
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 2
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. -
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. 4
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. -
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster