ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Deneysel Psikoloji PSİ255 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hipotezi test etmeye yönelik bir deney tasarlar.
  2-Laboratuvarı, deneysel çalışmanın yürütülmesi için hazırlar
  3-Uygulama sonrasında elde edilen veriyi analiz eder
  4-Analiz sonrasında bulguları rapor eder.
  5-Rapor yazmada uyulması gereken kuralları kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi
  2 Bilimin doğası
  3 Bilimsel yöntemin uygulanması ve davranışın deneysel analizi
  4 Deney düzenleme: denence oluşturma, denekleri seçme, gruplara ve koşullara atama.
  5 Deneysel değişkenler ve bir deneyi planlama
  6 Bağımlı değişkenlerin geçerlik ve güvenirliği
  7 Karıştırıcı değişkenler, kontrol teknikleri
  8 Ara Sınav
  9 Deneysel ve deneysel olmayan desenler
  10 Deneysel desenler I
  11 Deneysel desenler II
  12 Genelleme, açıklama ve yordamanın mekanikleri
  13 Bir deney yazma ve değerlendirme
  14 İstatistiksel sonuçların yorumlanması
  15 Farklı veri setlerini inceleme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Yeşim Yasak
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -McGuigan, F.J. (1993). Experimental psychology: Methods of research. New Jersey: Prentice Hall. -KANTOWITZ, B.H., ROEDIGER III, H.L., ELMES, D.G.(2019) Deneysel Psikoloji, (Nurhan Er ve Yalçın Akın Duyan Çev.), Nobel Yayın Dağıtım.
  Yardımcı Kitap Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan ders notları
  Döküman -
  Dersin Amacı Deneysel Psikolojide yer alan belli başlı çalışma ve deneylerin uygulamasına yönelik olarak yapılan bu dersin amacı, öğrencilere deneysel bir araştırma projesini tasarlayabilme, tasarlanan bir deneyi hayata geçirebilme ve deneysel bir çalışmadan elde edilen verileri analiz edip rapor haline getirebilme becerilerini kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Deneysel bir araştırma tasarlamak; hipotez oluşturmak; deney desenlemek; laboratuvar ortamını deneye uygun hale getirmek; veri analizi; yazılı rapor hazırlamak ve sunmak.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 4
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. -
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 4
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 2
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 2
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 4
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. 4
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 3
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 2
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. -
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. 2
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 4
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster