ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Gelişim Psikolojisi II PSİ204 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını ayırt eder.
  2-Ahlak gelişimi kuramlarını ayırt eder.
  3-Ergenlik dönemindeki bilişsel, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimi kavrar.
  4-Erişkinlik dönemindeki bilişsel, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimi kavrar.
  5-Yaşlılık dönemindeki bilişsel, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimi kavrar.
  6-Ölüm ve yas sürecini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bebeklik ve çocukluk döneminde gelişim
  2 Çocukluk döneminde ahlak gelişimi
  3 Ergenlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim
  4 Ergenlik döneminde sosyal ve duygusal gelişim
  5 Ergenlik döneminde ahlak gelişimi
  6 Erken erişkinlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim
  7 Erken erişkinlik döneminde sosyal ve duygusal gelişim
  8 Ara Sınav
  9 Orta erişkinlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim
  10 Orta erişkinlik döneminde sosyal ve duygusal gelişim
  11 Geç erişkinlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim
  12 Geç erişkinlik döneminde sosyal ve duygusal gelişim
  13 Ölüm süreci ve yas
  14 Piaget, Erikson ve Kohlberg`in kuramlarının yaşam boyu gelişim bakışıyla ele alınması I
  15 Piaget, Erikson ve Kohlberg`in kuramlarının yaşam boyu gelişim bakışıyla ele alınması II
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. D. İlkiz Altınoğlu Dikmeer
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Santrock, J.W. (2017). Yaşam Boyu Gelişim ? Life Span Development. Yüksel, G. (çev. ed). Nobel Yayıncılık, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Dersin amacı, gelişim psikolojisinin temel kavramlarını ve ergenlik, erişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde izlenen bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim süreçlerini tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Ahlak gelişim kuramları; ergenlik, erişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde izlenen bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim süreçleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. -
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 2
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 4
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 2
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 4
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. -
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 4
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 2
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. -
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. 2
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 2
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster