ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Psikoloji II PSİ206 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  2-Sosyal psikolojide temel kuramsal yaklaşımları inceler.
  3-Sosyal konulara eleştirel ve analitik olarak bakar.
  4-Sosyal psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarının günlük yaşamdaki sosyal meselelerle bağını kurar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 Tutumlar
  3 Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar ı
  4 Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar II
  5 İletişim, propaganda: Tutum değiştirme süreci I
  6 Tutum değiştirme süreci II
  7 İletişimin özellikleri, ortam ve kültürün özellikleri I
  8 Ara Sınav
  9 İletişimin özellikleri, ortam ve kültürün özellikleri II
  10 Sosyalleşme ve sosyal gelişim I
  11 Sosyalleşme ve sosyal gelişim II
  12 Benlik
  13 Grup yapısı ve dinamiği I
  14 Grup yapısı ve dinamiği II
  15 Kültür
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Yeşim Yasak
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kağıçıbaşı, Ç. ve Cemalcılar, Z. (2016). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (18. Basım). İstanbul: Evrim Yayıncılık
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan ders notları
  Dersin Amacı Dersin amacı, Sosyal Psikolojiye Giriş I dersinin devamı niteliğinde, sosyal psikoloji alanına genel bir giriş yaparak sosyal psikoloji içerisindeki temel çalışma alanlarını ve kuramları tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Benlik; Sosyal Karşılaştırma; tutum; Sosyal temsiller; Uygulamalı sosyal psikoloji
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. -
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. -
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 3
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. 3
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 5
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. -
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. -
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. 2
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster