ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Öğrenme Psikolojisi PSİ222 BAHAR 3+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenme psikolojisindeki temel kavramları açıklar.
  2-Öğrenmenin doğasını ifade eder.
  3-Farklı kuramları karşılaştırır.
  4-Öğrenme psikolojisinin uygulama alanlarını tanır.
  5-Öğrenme psikolojisinin bulgularının ne gibi uygulamalı alanlarda kullanılabileceğini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı; dersin işleyişi, dersin içeriği, öğrenciden beklenenler.
  2 Temel kavramlar
  3 Öğrenmeyi etkileyen faktörler
  4 Davranışçı öğrenme yaklaşımları
  5 Klasik Koşullanma
  6 Bitişiklik Kuramları
  7 Edimsel Koşullanma
  8 Ara Sınav
  9 Pekiştirme tarifeleri
  10 Davranışçılık ağırlıklı bilişsel kuramlar
  11 Sosyal Bilişsel Kuram
  12 Bilgiyi İşleme Kuramı
  13 Bilişsel süreçler
  14 İnsancıl Öğrenme Kuramı
  15 Nörofizyolojik Öğrenme Kuramı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Yeşim YASAK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Komisyon (2014). Pedagojik Formasyon için Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Domjan, M. (2004). Koşullama ve öğrenmenin temelleri (H. Çetinkaya, Çev.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları
  Döküman Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan ders notları
  Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenmenin temel özelliklerinin incelenerek öğrenme psikolojisinin temel paradigmalarının tartışılmasıdır. Derste, alışma ve duyarlılaşma etkileri, Pavlovian koşullama ile edimsel koşullama karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Ayrıca pekiştirme tarifeleri, pekiştireç türleri ve temel pekiştirme kuramları üzerinde durulmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrenmenin temel özellikleri, alışma, duyarlılaşma, Pavlovian koşullama, edimsel koşullama.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. -
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 2
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 3
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. -
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 4
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 3
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. -
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. -
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. 3
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. 4
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 2
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster