ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme PSİ305 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Psikolojide ölçme ve değerlendirmenin tarihsel gelişimini kavrar.
  2-Test geliştirme ve uyarlamanın ilkelerini ve temel kavramlarını tanır.
  3-Farklı amaçlar ve popülasyonlar için hangi testlerin seçilmesi gerektiğini ayırt eder.
  4-Psikolojide ölçme ve değerlendirmenin etik ilkelerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ölçmede temel konular
  2 Psikolojide ölçmenin tarihçesi
  3 Freakans dağılımı, merkezi eğilim ölçüleri, standart sapmayı yorumlama
  4 Norm
  5 Geçerlik ve güvenirlik
  6 Test geliştirme ve adaptasyon ilkeleri
  7 Bireysel değerlendirme
  8 Ara Sınav
  9 Özel popülasyonların değerlendirilmesi ve grup testleri
  10 Tutum ve derecelendirme ölçekleri
  11 Zekâ testleri
  12 Başarı testleri
  13 Projektif testler
  14 İlgi alanları, kişilik ve uyum testleri
  15 Yasal ve etik konular
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. D. İlkiz Altınoğlu Dikmeer
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Thorndike, R.M. & Christ, T.T. (2018). Psikolojide ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Nobel Akaemik Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). Psychological Testing. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere psikolojide ölçme ve değerlendirmenin önemini, tarihçesini ve uygulama alanlarını tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Ölçmede temel konular, ölçme alanları, farklı popülasyonlarda ölçme, etik ve yasal konular
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. -
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 3
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. -
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 4
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. -
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 4
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. 3
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 2
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. -
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. 4
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. -
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster