ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Psikopatoloji I PSİ301 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Erişkin psikopatolojisini açıklayan kuram ve bilimsel yöntemlerini açıklar.
  2-Psikopatolojiyi tanıyabilir ve ayırt eder.
  3-DSM ve ICD gibi tanı sınıflama sistemlerini kullanır.
  4-Erişkin psikopatolojisi ile ilgili güncel araştırmaların içeriğini yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   154
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,13 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tarihsel bakış
  2 Psikopatolojide güncel paradigmalar
  3 Tanı ve değerlendirme
  4 Psikopatolojide araştırma yöntemleri
  5 Duygudurum bozuklukları I
  6 Duygudurum bozuklukları II
  7 Kaygı bozuklukları I
  8 Ara Sınav
  9 Kaygı bozuklukları II
  10 Obsesif kompulsif bozukluklar
  11 Travma bozuklukları
  12 Dissosiyatif bozukluklar
  13 Somatik bozukluklar
  14 Şizofreni I
  15 Şizofreni II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. D. İlkiz Altınoğlu Dikmeer
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kring, A.M. ve Johnson, S.L. (2017). Abnormal Psychology. Wiley. 12. (Turkish translation of the book will be used)
  Yardımcı Kitap Gerald C. Davidson, John M. Neale, Douglas Hindman. (2000). Abnormal Psychology. John Wiley & Sons.
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere klinik psikoloji alanını, anormal ve sapkın davranışı tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Psikopatolojide güncel paradigmalar, araştırma yöntemleri ve temel ruhsal bozukluklar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. -
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 4
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. -
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 5
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. -
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. 3
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. 2
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 4
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster