ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilişsel Psikoloji PSİ351 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilişsel psikolojide bilimsel yöntemlerin nasıl kullanıldığını fark eder.
  2-Dikkat, bellek, kavrama, problem çözme, muhakeme ve karar verme ile ilgili temel bilişsel teorileri analiz eder.
  3-Biliş ile ilgili güncel görgül araştırmaları tartışır.
  4-Belirli popülasyonlarda (örn. bellek kaybı, bunama, yaşlılık gibi nedenlerle) görülen bilişsel bozuklukların incelenmesi ile normal bilişsel süreçlerin nasıl anlaşılabileceğini kavrar.
  5-Bilişsel psikolojideki kuramsal yaklaşımların ve araştırma sonuçlarının günlük yaşamda nasıl uygulama alanları bulabileceğini tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 Bilişsel psikolojiye giriş
  3 Beyin ve biliş
  4 Algı
  5 Dikkat
  6 Dikkat ve görsel algı
  7 Kısa süreli bellek, çalışma belleği I
  8 Ara Sınav
  9 Kısa süreli bellek, çalışma belleği II
  10 Uzun süreli bellek
  11 Öğrenme ve hatırlama I
  12 Öğrenme ve hatırlama II
  13 Bilme
  14 Günlük yaşamda bilgiyi kullanma
  15 Karar verme, yargılar ve muhakeme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Yeşim Yasak
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Goldstein, E. B. (2013). Bilişsel Psikoloji (çev. Okhan Gündüz). İstanbul: Kaknüs Yayınları
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan ders notları
  Dersin Amacı Bu ders, insan bilişine ilişkin genel bir giriş niteliğindedir. Algı, dikkat bellek ve problem çözme gibi bilişsel psikolojinin temel konuları tartışılmaktadır.
  Dersin İçeriği Bilişsel psikoloji nedir, bilişsel bilim yaklaşımı, algı, dikkat, bellek, bilgi ve karar verme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. -
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. -
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. -
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 2
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. 1
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 4
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 2
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. -
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. 2
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster