ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Klinik Psikoloji PSİ304 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Klinik psikolojinin temel etik ilkelerini ve klinik psikologların sorumluluklarını içselleştirir.
  2-Psikopatolojinin yapısını ve klinik değerlendirmenin temel ilkelerini kavrar.
  3-Çeşitli psikoterapi yöntemlerini karşılaştırır.
  4-Klinik psikolojinin ilgili diğer alanlar ile ilişkisini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Klinik psikolog olmak
  2 Etik kurallar doğrultusunda karar alma
  3 Psikopatolojinin Yapısı
  4 Değerlendirmeye genel bir bakış
  5 Psikoterapi süreci
  6 Psikoterapiler I
  7 Psikoterapiler II
  8 Ara Sınav
  9 Psikoterapinin sonuçları
  10 Yenilikçi ve mistik terapiler
  11 Çocuk Psikolojisi
  12 Adli Psikoloji
  13 Sağlık Psikolojisi
  14 Psikofarmakoloji
  15 Klinik Psikolojinin Bugünü ve Geleceği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. D. İlkiz Altınoğlu Dikmeer
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Linden, W. & Hewitt, P. L. (2015). Klinik Psikoloji. (Muzaffer Şahin Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere klinik psikoloji alanını, tanısal değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Klinik psikoloğun görev alanları; çeşitli psikoterapi yöntemleri; psikolojinin diğer alanları ile klinik psikoloji ilişkisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 2
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. -
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. -
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. -
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 4
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 4
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. -
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. 2
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster