ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Psikopatoloji II PSİ302 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Erişkin psikopatolojisini açıklayan kuram ve bilimsel yöntemleri kavrar.
  2-Psikopatolojiyi tanıyabilir ve ayırt eder.
  3-DSM ve ICD gibi tanı sınıflama sistemlerini kullanır.
  4-Erişkin psikopatolojisi ile ilgili güncel araştırmaların içeriğini yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Psikopatoloji I dersinin genel tekrarı
  2 Madde kullanım bozuklukları I
  3 Madde kullanım bozuklukları II
  4 Yeme bozuklukları I
  5 Yeme bozuklukları II
  6 Cinsel bozukluklar I
  7 Cinsel bozukluklar II
  8 Ara Sınav
  9 Çocukluk çağı bozuklukları I
  10 Çocukluk çağı bozuklukları II
  11 Yaşlılıkta görülen psikolojik bozukluklar
  12 Kişilik bozuklukları I
  13 Kişilik bozuklukları II
  14 Yasal ve etik konular
  15 Vaka örnekleri, tartışma ve genel tekrar
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. D. İlkiz Altınoğlu Dikmeer
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kring, A.M. ve Johnson, S.L. (2017). Abnormal Psychology. Wiley. 12. Baskıdan çeviri. Şahin, M. (çev ed) Anormal psikolojisi. Nobel yayıncılık: Ankara
  Yardımcı Kitap Gerald C. Davidson, John M. Neale, Douglas Hindman. (2000). Abnormal Psychology. John Wiley & Sons.
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere klinik psikoloji alanını, anormal ve sapkın davranışı tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Temel ruhsal bozukluklar, yasal ve etik konular
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. -
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 3
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. -
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 2
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. -
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 3
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 3
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. 3
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. -
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 4
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster