ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi PSİ405 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Endüstri ve örgüt psikolojisinin inceleme birimi hakkında genel bilgi kazanır..
  2-Endüstri/Örgüt psikolojisi ile ilgili kuramları değerlendirir.
  3-İnsan kaynakları etkinliklerini etkili bir biçimde kullanır.
  4-Yöneticilerin ve endüstri psikologlarının rollerini tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi
  2 Endüstri/Örgüt Psikolojisi Nedir?
  3 Endüstri/Örgüt Psikolojisinin Tarihçesi
  4 İş Analizi
  5 İş Analizi Yöntemleri
  6 Personel Seçimi ve İşe Alma
  7 Personel Seçimi Sürecindeki Adımlar
  8 Ara Sınav
  9 İş Performansı
  10 Performans Değerlendirme /Yönetimi
  11 İş Performansının Ölçümü
  12 Performans Değerlendirmedeki Problemler ve Güçlükler
  13 Motivasyon
  14 Motivasyon Teorileri
  15 Motivasyon ve Performans Arasındaki İlişki
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Yeşim Yasak
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Riggio, R. (2008). Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş. Ankara: Nobel Yayınevi.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan ders notları
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; sosyal psikoloji yaklaşımını bireysel iş davranışına uygulamasını, üretkenlik, iş doyumu ve motivasyonu arttıran örgütsel süreçlere yönelik yönetim yaklaşımının etkilerini öğrenebilmesini, yöneticilerin öğrenilmiş davranışları ve psikologların rolleri üzerinde tartışabilmesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Endüstri ve örgüt psikolojisinin tanımları ve tarihi, iş analizi, işe alma ve personel seçimi, performans değerlendirme/yönetimi, motivasyon.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. -
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. -
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 2
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 2
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. 4
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 2
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. -
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. 4
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. 2
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster