ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi PSİ423 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gelişimsel psikopatolojinin temel ilkelerini kavrar.
  2-Çocuklarda görülen uyumsuz davranışın kökenlerini ve nedenlerini ayırt eder.
  3-Ergenlerde görülen uyumsuz davranışın kökenlerini ve nedenlerini ayırt eder.
  4-Çocukluk ve ergenlik çağı psikolpatolojilerinin tanısal sınıflandırma, değerlendirme, önleme ve müdahale ilkelerini ifade eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 Gelişimsel psikopatoloji yaklaşımı
  3 Tanısal sınıflama ve değerlendirme
  4 Zihinsel yetersizlik
  5 Otizm Spektrum Bozuklukları
  6 Bağlanma Bozuklukları
  7 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
  8 Ara Sınav
  9 Öğrenme Bozuklukları
  10 Karşı Gelme Karşıt Olma Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu
  11 Boşaltım Sistemi Bozuklukları: Enürezis ve Enkoprezis
  12 Çocuk İstismarı, İhmali ve Aile içi Şiddet
  13 Evlat Edinme ve Koruyucu Ailelik
  14 Kaygı Bozuklukları
  15 Duygudurum Bozuklukları ve İntihar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. D. İlkiz Altınoğlu Dikmeer
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Çakmaklı, K. (2017). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi. İstanbul Tıp Kitabevi.
  Yardımcı Kitap Wicks-Nelson, R. & Israel, A. C. (2015). Abnormal Child and Adolescent Psychology with DSM-V Updates (8th Ed.). U.S.A: Pearson Education.
  Döküman Morsünbül, Ü., Kaçıra, E. N., Özdemir, Ş. N. (2019). Gelişimsel Psikopatoloji: Ruh Sağlığına Disiplinlerarası Bir Yaklaşım. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar- Current Approaches in Psychiatry, 11 (4). Kazak Berument, S. (2012). Alan Tanıtımı: Gelişimsel Psikopatoloji. https://www.scribd.com/doc/117583441/GEL%C4%B0%C5%9E%C4%B0MSEL-PS%C4%B0KOPATOLOJ%C4%B0
  Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere çocukluk ve ergenlik döneminde görülen belli başlı psikopatolojileri tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen başlıca psikopatolojiler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 2
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 2
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. -
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 2
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. -
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. 3
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. -
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. 4
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. 2
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster