ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Psikolojide Etik İlkeler PSİ402 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Psikoloji bilimi ve uygulamaları ile ilgili evrensel etik ilkeleri içselleştirir.
  2-Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliğini kavrar.
  3-Psikologluk mesleği etik ilkelerinin çiğnenmesi ile ilgili uygulamalar ve yaptırımları açıklar.
  4-Etik ihlaller içeren vakaları analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders tanıtımı
  2 Psikoloji bilim ve uygulamaları ve Etik arasındaki ilişki
  3 APA açısından etik kodlar
  4 Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği
  5 Mesleki yetkinlik ve yeterlilik ilkesi
  6 Yararlı olmak ve zarar vermeme ilkesi
  7 Mesleki sorumluluk ilkesi
  8 Ara Sınav
  9 Dürüstlük ilkesi
  10 Psikoloji araştırmalarında ve yayınlarda etik standartlar
  11 Eğitimde etik ilke ve kurallar
  12 Terapide etik ilke ve kurallar
  13 Değerlendirme etik ilke ve kuralları
  14 Meslek etiğinin çiğnenmesi ile ilgili uygulama ve yaptırımlar
  15 Vaka analizleri ve yorumlama
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. D. İlkiz Altınoğlu Dikmeer
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1) Korkut, Y. (2017). Psikologlar için Etik Öğretim El Kitabı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları 2) Pope, K.S. ve Vasquez, M.J. (2016). Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik: Uygulama için Bir Kılavuz. (Çev. ed) Mehin Akhun, Yeşim Korkut, İhsan Dağ. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği
  Dersin Amacı Dersin amacı, psikoloji bilim ve uygulamaları ile psikologluk mesleğini icra etmek için gereken etik ilke ve kurallar ile yaptırımları tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Psikoloji alanındaki etik ilke ve kurallar, APA etik kodlar, Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği, vaka incelemeleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 2
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. -
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 3
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 2
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 5
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. -
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. -
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 3
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. 3
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. -
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster