ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Psikolojide Çalışma ve Meslek Alanları PSİ404 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Psikolojinin alt dallarının uygulama alanlarını ayırt eder.
  2-Genel psikoloji alanı içerisinde daha özgül ilgi alanlarına yönelir ve bu alanlara ilişkin araştırma bulguları ve kuramlara yönelik daha yüksek düzeyde bir anlayış geliştirir.
  3-Akademik ve uygulamalı alanda kariyer sahibi olmaya hazır olur.
  4-Genel psikoloji alanına ilişkin geniş çaplı bilgi kazanır.
  5-Odaklanılan konuya ilişkin temel kuramsal çerçeve sunar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi
  2 Klinik Psikoloji I
  3 Klinik Psikoloji II
  4 Adli Psikoloji I
  5 Adli Psikoloji II
  6 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi I
  7 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi II
  8 Ara Sınav
  9 Gelişim Psikolojisi I
  10 Gelişim Psikolojisi II
  11 Okul Psikolojisi I
  12 Okul Psikolojisi II
  13 Trafik Psikolojisi
  14 Spor Psikolojisi
  15 Meslek Örgütü
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Yeşim Yasak
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Türk Psikoloji Bülteni 2.Türk Psikoloji Dergisi
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Psikoloji öğrencilerine, bir meslek olarak psikolojinin ne olduğu, uygulama alanları ve meslek örgütüne ilişkin bilgileri, alanda bizzat çalışan psikologları davet ederek, onların deneyim ve bilgileri ışığında tanıtmak.
  Dersin İçeriği Psikolojinin alt alanları, meslek örgütü ve uygulama alanları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 3
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. -
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. -
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. -
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 2
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. 2
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 2
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. -
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. 3
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. 3
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster