ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kişilik Kuramları PSİ221 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kişilik kuramlarının temel ilkelerini ve kuramcıları tanır.
  2-Kuramların kişilik gelişimini nasıl açıkladıklarını ayırt eder.
  3-Kuramların psikopatoloji oluşumunu nasıl açıkladıklarını ayırt eder.
  4-Kuramları temel alan terapi yöntemlerini kavrar.
  5-Kuramları karşılaştırabilir, güçlü ve zayıf yanlarını tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Kişilik kuramının tanımı, bilimsel olarak ölçülebilirliği, kuramlar arası geçiş I
  2 Kişilik kuramının tanımı, bilimsel olarak ölçülebilirliği, kuramlar arası geçiş II
  3 Psikanaliz: Sigmund Freud I
  4 Psikanaliz: Sigmund Freud II
  5 Analitik Psikoloji: Carl Jung I
  6 Analitik Psikoloji: Carl Jung II
  7 Bireysel Psikoloji: Alfred Adler
  8 Ara Sınav
  9 Psikanalitik Ego Psikolojisi: Anna Freud
  10 Nesne İlişkileri: Melanie Klein ve David Winnicott
  11 Hümanistik Psikoloji: Carl Rogers
  12 Hümanistik Psikoloji: Abraham Maslow
  13 Davranışçı Psikoloji: John B. Watson ve B.F. Skinner
  14 Sosyal Öğrenme Kuramı: Albert Bandura
  15 Beş faktör modeli
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Lawrence A. Pervin, Daniel Cervone. (2016). Kişilik Psikolojisi: Kuram ve Araştırma. Nobel Akademik Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere kişilik kuramlarını ve kuramcıları tanıtmaktır. Farklı kişilik kuramlarının temel kavramları, ampirik dayanakları ve temel uygulama alanları ele alınır.
  Dersin İçeriği Psikoanaliz, analitik psikoloji, bireysel psikoloji, psikanalitik ego psikolojisi, nesne ilişkileri, hümanistik psikoloji, davranışçı psikoloji, sosyal öğrenme kuramı, beş faktör modeli
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. -
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 2
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 5
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 5
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 2
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 2
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. -
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. 3
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. 2
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster