ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ekolojinin Temel İlkeleri BİY130 BAHAR 2+0 Üniversite BD 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler, ekolojiyi tanımlar ve kapsamını açıklar.
  2-Öğrenciler ekolojinin, ilgili diğer bilim dalları ile ilişkisini söyler.
  3-Öğrenciler, temel ekolojik terimleri tanımlar.
  4-Öğrenciler, abiyotik ve biyotik faktörleri örnekler vererek anlatır.
  5-Öğrenciler; bir ekosistemdeki besin zincirini örnekleriyle birlikte yazar.
  6-Öğrenciler, beslenme ve yaşam şekillerine göre canlı gruplarından örnekler verir.
  7-Öğrenciler, ekosistem tiplerini maddeler halinde yazar.
  8-Öğrenciler, günümüzde ve yakın gelecekteki ekolojik sorunlara karşı çözüm önerileri sunar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13113
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje10188
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   73
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,43 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, Ekolojinin konusu ve alt bölümleri, Ekolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi
  2 Ekolojik terminoloji ve temel ekolojik kavramlar
  3 Ekolojik faktörler, (abiyotik ve biyotik)
  4 Ekosistemin unsurları, Temel Ekolojik ilişkiler; Besin ve enerji ilişkileri, rekabet
  5 Otoekoloji Sinekoloji, popülasyon ekolojisi, Kommünite ekolojisi, Biyocoğrafya
  6 Beslenme ve yaşam şekillerine göre ototrof canlıların ekolojisi, fotosentez, kemosentez
  7 Beslenme ve yaşam şekillerine göre heterotrof canlıların ekolojisi, holozoik yaşam(karnivorlar, omnivorlar, herbivorlar)
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Beslenme ve yaşam şekillerine göre heterotrof canlıların ekolojisi, simbiyotik yaşam (kommensalizm, mutualizm, parazitizm)
  11 Beslenme ve yaşam şekillerine göre heterotrof canlıların ekolojisi, saprofitik yaşam
  12 Ekosistem çeşitleri, Dünya üzerindeki biyomlar ve önemi
  13 Ekosistemlerde besin zinciri, enerji akımı, ekolojik piramit
  14 Ekosistemlerde doğal Madde çevrimleri (Karbon, azot, kükürt, fosfor, su döngüsü)
  15 Yaban hayatı ve ekolojisi, çevre kirliliği, biyoçeşitliliği ve doğal yaşamı tehdit eden unsurlar, koruma biyolojisi, ekolojik tedbirler, ÇED
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Tamer KEÇELİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Ekoloji?nin Temel İlkeleri (Beşinci Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: Kani Işık, Ph.D.), Odum, E.P. & Barrett, G.W., Palme Yayıncılık, ISBN: 978-9944-341-74-5, 624 s., Ankara, 2008. 2. Genel Ekoloji, Gökmen, S. (Ed.) Nobel Yayın Dağıtım, Yayın No: 1160, ISBN: 978-9944-77-170-2, 475 s., Ankara, 2007.
  Yardımcı Kitap 1. Ekoloji ve Çevre Bilgisi, Açıkgöz, E. Ve Arcak, S(Eds), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2011. 2. Bitki Ekolojisi, Kılınç, M. & Kutbay, H.G. Geliştirilmiş ikinci baskı. Palme Yayıncılık, ISBN: 975-8624-23-0, 490 s., Ankara, 2008.
  Döküman -
  Dersin Amacı Ekolojinin tanımı, ekolojik terimler ve kavramlar, ekolojik döngüler, besin zinciri, ekosistem tipleri, temel ekoloji ilkeleri, biyocoğrafya, çevre biyolojisi, çevre koruma, biyotik ve abiyotik faktörler, ekolojik ilişkiler, insanlığın ekolojik problemleri, doğa ve biyoçeşitliliği korumanın sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisinin öğretilmesi.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 2
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 2
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. -
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 1
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 1
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 1
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 2
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 2
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 3
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 2
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster