ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Geri Dönüşüm Kültürü BİY132 BAHAR 2+0 Üniversite BD 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Hangi ürünlerde hangi geri dönüşüm yöntemlerinin uygulanabileceğini bilirler.
  2-2. Kişisel veya sosyal ortamlarda geri dönüşüm uygulamaları yapma konusunda isteklidirler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler20224
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20000
  Proje40155
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 20122
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   67
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,23 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Geri dönüşümün tarihçesi
  2 Geri dönüşümde kullanılan maddeler (kimyasal atıklar, cam, kağıt, Al, plastik, piller)
  3 Geri dönüşümde kullanılan maddeler (motor yağı, akümülatörler, beton, organik artıklar, elektronik artıklar, Fe, tekstil, ahşap, metal)
  4 Geri dönüşüm sembol ve kodları
  5 Atık değerlendirme (atık hiyerarşisi; atık ayrıştırma, yeniden kullanım, geri dönüşüm/ geri kazanım)
  6 Atık değerlendirme (mekanik arıtma, biyolojik arıtma, yakma)
  7 Vize Sınavı
  8 Ara Sınav
  9 Atık değerlendirme (aerobik ve anaerobik arıtma)
  10 Biyolojik artıkların değerlendirilmesi (Kompost; aerobik kompost ve vermikompost)
  11 Atık türleri (çöp, su, cam, elektronik, kağıt, sanayi, tibbi, inşaat; organik, radyoaktif, yüksek seviyeli radyoaktif)
  12 Atık toplama (çöp kamyonu, sokak süpürme aracı, çöplük, kanalizasyon)
  13 Geri dönüşüm ile ilgili yönetmelik ve tüzükler
  14 Geri dönüşüm ile ilgili yönetmelik ve tüzükler ve sivil toplum örgütleri
  15 Bireysel veya sosyal ortamda gerçekleştirilecek geri dönüşüm çalışmasının yazılı/ sözlü sunumu ve değerlendirilmesi
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yurdagül Şimşek Erşahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar RYNK, R., 1992: Sample calculation. In: R. RYNK (ed.): On-Farm Composting Handbook. Natural Resource, Agriculture and Engineering Service Cooperative Extention (NRAES-54). Riley- Robb Hall, Ithaca, NY, USA. Vermicomposting. Canada agricultural extention service.2004.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Geri dönüşümün önemi ve kişisel ve sosyal hayatta yapılabilirliği konusunda farkındalık kazandırmak
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 1
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 1
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 1
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 1
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 1
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 3
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster