ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitkilerde Tohumla Geçen Hastalıklar BİY136 BAHAR 2+0 Üniversite BD 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tohum oluşumu ve tohum yapısını kavramak
  2-Viral, Bakteriyal, fungal patojenlerin neden oldukları tohum hastalıklarını öğrenmek
  3-Tohum kökenli patojenlerin tohumdan bitkilere taşınma mekanizmasını ve taşınmayı etkileyen faktörleri öğrenmek
  4-Tohum kaynaklı patojenlerin kontrol yöntemlerini öğrenmek
  5-Tohumdan patojenin izolasyon yöntemlerini öğrenmek
  6-Tohumlardaki paraziter olmayan bozuklukları öğrenmek
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler10248
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   93
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,1 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tohum patolojisine giriş, tohum oluşumu ve yapısı
  2 Patojenlerin neden oldukları tohum hastalıkları, tohumda hastalık oluşturulan kısımlar
  3 Tohum enfeksiyonlarının meydana geliş yolları
  4 Patojenlerin tohumdan bitkiye geçişi ve enfeksiyon meydana getirmesi, enfeksiyon ve tohumla taşınmayı etkileyen faktörler
  5 Tohumla taşınmayı etkileyen faktörler, tohum kaynaklı patojenlerin neden oldukları hastalıkların epidemiyolojisi
  6 Tohum patojenlerinin incelenmesi için gereken hazırlıkların yapılması
  7 Dönem içi ara sınavı
  8 Ara Sınav
  9 Tohumdan izolasyon yöntemleri
  10 Tohum örneklerindeki patojenlerin incelenmesi
  11 Tohum kaynaklı patojenlerin kontrolü
  12 Yasal önlemlerin kullanımı, tohumlarda inokulum tolerans düzeylerinin belirlenmesi, hastalığa dayanıklılık, tohum sertifikasyonu
  13 Tohum uygulamaları
  14 Kimyasal yöntemler
  15 Tohumla taşınan hastalıklara ilişkin ödevlerin derste sunumu, tartışılması
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr Seçil AKILLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erkan, S., 1998. Tohum Patolojisi. Gözdem Ofis, Alsancak, İzmir
  Yardımcı Kitap Agarwal, V.K., Sinclair, J.B.,1998. Principles of Seed Pathology Vols. I-II”, CRC Press, USA. Maude, R. B., 1996. Seedborne diseases and their control, Principles and Practice. CAB International, Wallingford, UK. 280 pp.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Tohum oluşumu, tohumla patojenlerin taşınmasının önemi, tohumla taşınmayı etkileyen faktörler, tohumların viral bakteriyal ve fungal patojenleri, patojenlerin tohumlarda neden oldukları hastalıklar, tohumlarda paraziter olmayan bozukluklar, Tohumla taşınma mekanizması, tohum kaynaklı patojenlerin kontrol yöntemleri, tohumdan patojen izolasyon yöntemleri
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 2
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 3
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 2
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster