ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bölgesel Bitki Örtümüzden Seçme Familyalar BİY138 BAHAR 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Türkiyenin floristik zenginliğini ve Türkiyenin fitocoğrafik bölgelerini öğrenme
  2-2. Endemizm ve Türkiyenin endemik bitkilerini öğrenme.
  3-3. Bölgemiz bitki örtüsünde bulunan önemli familya, cins ve türlerin tanıtılması
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   67
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,23 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Flora ve vejetasyon kavramları, Türkiye Florası üzerindeki ilk çalışmalar
  2 Türkiye`nin coğrafik, topoğrafik, jeolojik, toprak, iklimsel özellikleri
  3 Flora ve vejetasyonun oluşumu
  4 Türkiye Florası`nın kökeni ve paleoflorası
  5 Türkiye Florası`nın bitki coğrafyası bölgeleri
  6 Türkiye Florası`na genel bir bakış
  7 Türkiye Florası`da önemli Gymnosperm familyaları ve türleri
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Türkiye Florası`da önemli Angiosperm familyaları ve türleri
  11 Türkiye Florası`nda endemizm ve endemik bitkiler
  12 Bölgemiz Florası?ndan önemli familyaların cins ve türlerin tanıtılması
  13 Bölgemiz Florası?ndan önemli familyaların cins ve türlerin tanıtılması
  14 Bölgemiz Florası?ndan önemli familyaların cins ve türlerin tanıtılması
  15 Bölgemiz Florası?ndan önemli familyaların cins ve türlerin tanıtılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Türkiye Florası- Özcan Şeçmen (Ders notları)-1998. Ege Üniv. Fen Fakültesi Basımevi-İzmir 2. Davis, P.H. (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1- 9, Edinburgh: Edinburgh Univ. Press. 3. Davis, P.H., R. R. Mill, Kit Tan, (1988).Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (Suppl.). 10.Edinburgh: Edinburgh Univ. Press.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Türkiye bitki örtüsünün ve bölgemiz için önemli olan familyaların tanıtılması
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular 1 Flora ve vejetasyon kavramları, Türkiye Florası üzerindeki ilk çalışmalar 2 Türkiye`nin coğrafik, topoğrafik, jeolojik, toprak, iklimsel özellikleri 3 Flora ve vejetasyonun oluşumu 4 Türkiye Florası`nın kökeni ve paleoflorası 5 Türkiye Florası`nın bitki coğrafyası bölgeleri 6 Türkiye Florası`na genel bir bakış 7 Türkiye Florası`da önemli Gymnosperm familyaları ve türleri 8 Ara sınav 9 Türkiye Florası`da önemli Angiosperm familyaları ve türleri 10 Türkiye Florası`nda endemizm ve endemik bitkiler 11 Bölgemiz Florası?ndan önemli familyaların cins ve türlerin tanıtılması 12 Bölgemiz Florası?ndan önemli familyaların cins ve türlerin tanıtılması 13 Bölgemiz Florası?ndan önemli familyaların cins ve türlerin tanıtılması 14 Bölgemiz Florası?ndan önemli familyaların cins ve türlerin tanıtılması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 1
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 1
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 1
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 1
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 1
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 1
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 1
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster